2. oktober 2023

Bli med!

Du kan være med i Verdens Beste Nyheter på flere måter; enten som partner eller å engasjere deg som frivillig. Verdens Beste Nyheter bygger på gode partnerskap og samarbeider med en rekke partnere om kreative stunts og faglige arrangementer. Ta gjerne kontakt hvis du ar ideer til andre former for samarbeid!

Les mer om hvordan du kan delta under.

Bli med som deg selv  

Vi søker personer som ønsker å bli en del av arbeidsgruppene til Verdens Beste Nyheter. Er du interessert i å være med å utforme og skape en landsdekkende informasjonskampanje som når ut til tusenvis av mennesker? Søk deg til en av våre arbeidsgrupper!

Les mer her. 

Bli med som bedrift 

Vis din bedrifts samfunnsengasjement gjennom et samarbeid med Verdens Beste Nyheter og vær med på å øke kunnskapen om FNs bærekraftsmål.

Les mer her.

Bli med som organisasjon 

Gjennom et samarbeid med Verdens Beste Nyheter kan din organisasjon bidra til kreative kampanjer og til å spre informasjon om bærekraftsmålene og løsninger på verdens utfordringer.

Les mer her.