2. oktober 2023

Kampanje

En dag i året arrangerer vi i Verdens Beste Nyheter vår årlige kampanjedag. 11.mai i år stod over 450 frivillige rundt om i landet og delte ut Verdens Beste Nyheter!

Her fra kampanjedagsarrangement i 2023 i samarbeid med MorningBeat og Oslo Camping.

Hver vår arrangerer vi vår landsdekkende kampanjedag, hvor årets eksemplar av Verdens Beste Nyheter er i fokus. Flere hundre frivillige står opp på morgenen og går ut for å dele ut avisen vår til morgenfriske mennesker på farten.

Det er sivilsamfunnsorganisasjoner, bedrifter, arbeidsplasser og skoler som gjør det mulig å få delt ut Verdens Beste Nyheter rundt om i hele landet!

11. mai i år møtte vi igjen morgenfriske mennesker på farten med årets eksemplar av Verdens Beste Nyheter. Til sammen stod over 450 frivillige rundt om i hele Norge og delte ut til sammen nesten 50 000 eksemplarer av årets utgave.

I tillegg til å dele ut årets eksemplar, arrangerer vi en rekke arrangementer i samarbeid med samarbeidspartnere denne dagen for å feire fremskritt og utvikling!

Bli med i Verdens Beste Nyheter

Det er mange måter man kan bli med i Verdens Beste Nyheter. Blant annet kan man engasjere seg som privatperson, organisasjon eller bedrift. Vi ønsker å samarbeide på tvers av fagfelt og næringsliv – slik sprer vi nyhetene til så mange som mulig!

Bli med som deg selv  

Vi søker personer som ønsker å bli en del av arbeidsgruppene til Verdens Beste Nyheter. Er du interessert i å være med å utforme og skape en landsdekkende informasjonskampanje som når ut til tusenvis av mennesker? Søk deg til en av våre arbeidsgrupper!

Les mer her. 

Bli med som bedrift 

Vis din bedrifts samfunnsengasjement gjennom et samarbeid med Verdens Beste Nyheter og vær med på å øke kunnskapen om FNs bærekraftsmål.

Les mer her.

Bli med som organisasjon 

Gjennom et samarbeid med Verdens Beste Nyheter kan din organisasjon bidra til kreative kampanjer og til å spre informasjon om bærekraftsmålene og løsninger på verdens utfordringer.

Les mer her. 

Årets utgave