6. april 2021

Boikott av bomull og nye lover bekjemper moderne slaveri

Selskaper og regjeringer er i stigende grad oppmerksomme på moderne slaveri – de siste årene har bydd på strammere lovgivning og granskning av forsyningskjeder i flere land.

llustrasjon: Lauge Eilsøe-Madsen

llustrasjon: Lauge Eilsøe-Madsen

15 timers hardt arbeid under urimelige forhold – syv dager i uken. Det finnes ingen ordentlig mat å styrke seg på, og sengen er kanskje bare et kaldt gulv. Det er hverdagen for veldig mange tvangsarbeidere verden over.

Siden 2016 har regjeringer over hele verden tatt viktige skritt for å bekjempe moderne slaveri. Dette viser en analyse fra menneskerettighetsgruppen Walk Free. Blant annet ser man et voksende engasjement fra regjeringer, som setter i gang etterforskning av tvangsarbeid i selskapers forsyningskjeder og offentlige innkjøp – med en stigning fra kun fire land i 2016 til 36 land i 2018.

Lovgivning og fokus på forsyningskjeder, helt ut til små områder, er et viktig skritt i riktig retning, mener Sine Plambech, seniorforsker i migrasjon og moderne slaveri på Dansk Institutt for Internasjonale Studier.

«Det er helt åpenbart at man skal legge ansvaret på selskapene. De tjener pengene, dermed bør de også være ansvarlige for at deres ansatte ikke jobber under slavelignende vilkår».

Storbritannia innførte en av de mest inngripende lovene mot moderne slaveri i 2015, som Australia et par år senere trumfet med verdens strengeste lovgivning (hyperlink) på området. I begge land er selskap med høy omsetning nå pålagt å undersøke deres forsyningskjeder for moderne slaveri, og vurdere hvordan de løser problemet.

Boikott av bomull og palmeolje

Boikott har også kommet i fokus for å bekjempe moderne slaveri. I januar 2021 forbød den amerikanske regjeringen all bomull fra Uighur-regioner i Kina. Den britiske regjeringen har også innført nye regler for å unngå varer fra dette området – der en femtedel av verdens bomull anslås å komme fra, og antas å være produsert av tvangsarbeidere.

Selskaper kan også boikotte: For eksempel har det amerikanske maktselskapet General Mills nylig forbudt alt innkjøp av palmeolje fra verdens to største produsenter, som beskyldes for å bruke tvangsarbeid.

Men boikott er ikke nok i seg selv, da det ikke hjelper de menneskene som trenger det, men i stedet etterlater dem uten jobb eller lønn. Boikott bør derfor følges opp av politiske initiativ og krav om forandringer, mener Sine Plambech.

Press på Qatar

«Det er viktig med et sterkt globalt press og oppmerksomhet rettet mot moderne slaveri – her har VM-forberedelsene i Qatar blant annet vært med på å sette et ekstra fokus de seneste årene», sier Stine Plambech.

Omkring to millioner migrantarbeidere jobber under slavelignende forhold i Qatar. De blir fratatt deres pass og arbeider rundt 12 timer om dagen, syv dager i uken. Dette har ført til mange dødsfall.

«Qatar er et eksempel på noe som kunne forblitt usynlig, men som verden har blitt oppmerksom på, fordi det er et så stort fokus på fotball», sier Stine Plambech.

Dette har fått Qatar til å iverksette tiltak for bedre arbeidsvilkår. Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International påpeker imidlertid at landet er langt ifra målet om ordentlige forhold for migrantarbeidere. De oppfordrer også fotballforbund over hele verden til å legge press på Qatar.

«Jeg tror at den stigende oppmerksomheten rundt problemet kan være med på å skape en rekke fremskritt i kampen mot moderne slavehandel. Det kommer til å ta lang tid, men jeg tror det er mulig å løse», sier Stine Plambech.