10. april 2021

Bra for helse, klima og trengsel: Sykkelen er transportmidlenes sveitserkniv

Transportsektoren er et svakt punkt i Europa. Sykkelen er en ydmyk, men effektiv løsning.

Sykkelinfrastruktur er en bærekraftig løsning, når det gjelder klima, luftkvalitet, sunnhet og trengsel. Foto: Lauge Eilsøe-Madsen.

Sykkelinfrastruktur er en bærekraftig løsning, når det gjelder klima, luftkvalitet, sunnhet og trengsel. Foto: Lauge Eilsøe-Madsen.

Et av de mest effektive områdene hvor byer, regioner og land i Europa kan forbedre deres innbyggers liv er å investere i sykkelinfrastruktur: Å forbedre sikkerheten for syklister, ordentlige forhold i lyskryss og sykkelparkering.

På samfunnsplan er syklisme en virkelig god forretning. Ordentlige forhold for de tohjulede kan være med på å løse helseproblemer, klimapåvirkning fra transporten og kø.

«Sykkelen er transportmidlenes sveitserkniv, for den kan gjøre flere ting på én gang», sier Sidsel Birk Hjuler, sekretariatsleder for supersyklistsamarbeidet i Region Hovedstanden i Danmark, og styremedlem i Sykkelambassaden, som jobber for å spre dansk sykkelkultur til andre land.

God investering

Syklisme er aktiv transport, og det er en lang rekke sunnhetseffekter ved å tråkke på pedalene. Det minsker risikoen for hjertekarsykdommer, diabetes type 2, flere krefttyper, blodpropper, høyt blodtrykk og så videre. Ifølge det danske Transportministeriet sparer samfunnet minst 6,35 kroner hver gang en danske sykler én kilometer. Samtidig slipper ikke sykler ut luftforurensning, som hvert år tar livet av tusenvis av mennesker i Europa.

Transportsektoren står for nesten en tredjedel av klimagassutslippene i Europa, med veitransporten som den klart største faktoren. Der klimapåvirkningen fra alle andre sektorer har falt siden 1990, øker utslippene fra transportsektoren. Syklisme er imidlertid grønn transport.

Samtidig vender europeiske byer og veier til biltrafikk. En analyse fra den Europeiske Revisjonsretten viser at trengselen øker. Bortkastet tid bak rattet i køene koster dyrt, ved at det gir lavere produktivitet i Europa – anslått 270 milliarder euro tapes hvert år. Bare i Danmark anslår det danske Veidirektoratet at overbelastning på veier koster det danske samfunnet 26 milliarder kroner i året.

Derfor er alle tiltak som kan få folk ut av bilsetet og på sykkelsetet en god investering, forklarer Sidsel Birk Hjuler.

«Gevinsten er langt, langt større enn utgiften», sier hun.