17. april 2018

Fire land er ute av den verste fattigdommen

Tre små øystater og et lite fjelland har gjort betydelige fremskritt i kampen mot fattigdom. Nå forlater de den globale listen over de minst utviklete landene.

Øystaten Kirimati er et av de stedene hvor det går bedre for mange. Foto: CCBY Calvin Smith / Wikimedia Commons

Øystaten Kirimati er et av de stedene hvor det går bedre for mange. Foto: CCBY Calvin Smith / Wikimedia Commons

Det går bedre i landene Bhutan, Kiribati, São Tomé og Príncipe, og Salomonøyene. Blant annet er gjennomsnittlig inntekt økt, færre mødre dør under barnefødsel og langt flere barn overlever og går på skole. Derfor er disse landene nå har blitt innstilt til å bli slettet fra FNs liste over verdens minst utviklete land – den såkalte LDC-listen.

FN opprettet listen i 1971 for at sette fokus på de landene som har størst behov for økonomisk utvikling. Når et land står på listen åpner det seg automatisk for en rekke støttemuligheter. Det kan for eksempel være internasjonal bistand og tollfri adgang til å eksportere produkter til andre land, blant annet EU og USA. Dette er for å hjelpe med å sette i gang økonomien og skape jobber i utviklingslandene.

Seniorforsker for Dansk Institutt for Internasjonale Studier (DIIS) Lars Engberg-Pedersen forteller at den reduserte listen over de mest underutviklede landene i verden avspeiler en større positiv utvikling. Levevilkårene har generelt blitt bedre for en stor del av de fattigste i verden de siste tiårene. Vi ser samtidig at det skjer økonomisk fremgang mange steder, slik at landene går fra å være lavinntektsland til mellominntektsland.

– Men vi skal passe på å ikke stirre oss blinde på økonomien som den eneste målestokken for et lands utvikling. Det er viktig at den økonomiske veksten fordeles til alle og blir miljømessig og sosialt bæredyktig, sier Engberg-Pedersen.

De fire landene som nå forlater listen er veldig små. Tilsammen har de kun omkring 1,6 millioner innbyggere. Det er dog flere land på vei til å forlate listen i de kommende årene, hvor noen av de er langt større. Det forventes at Angola blir fjernet fra listen i løpet av tre år, og det er like før Nepal også lever opp til kravene. Begge disse landene har over 25 millioner innbyggere.