29. september 2016

Forandrer verden - et bind av gangen

Manglende tilgang til bind og tamponger er et hinder for utdannelse i Uganda. En professor ved landets største universitet ville være en del av løsningen.

I Uganda er mensen et av de største hindrene for jenters utdannelse. I ytterste konsekvens dropper jenter ut av skolen fordi de ikke har tilgang til bind og tamponger. Andre foretrekker billigere alternativer som gress og filler, noe som øker risikoen for infeksjoner og helseplager. Moses Musaazi, professor ved Makerereuniversitetet i Uganda, ble sjokkert da han innså at mensen bidro til å forkorte jenters skolegang.

– Dette fremsto som svært urettferdig, og jeg bestemte meg for å bruke mine ressurser til gjøre noe med det, sier han.

Bærekraftig materiale

Musaazi startet et forskningsprosjekt, og resultatet av dette ble selskapet Technology for Tomorrow Ltd (T4T). Selskapet produserer bindene MakaPads, som er laget av en blanding av tørket papyrus og resirkulert papir, og derfor er tilnærmet 100 prosent organisk nedbrytbart. En positiv ringvirkning er at produksjonen har skapt lokale arbeidsplasser for kvinner.

Effektiv produksjon

I og med at produksjonen av bindene både er kostnadseffektiv og miljøvennlig, kan prisen holdes lav, og slik være tilgjengelig for kvinner som ellers ikke ville hatt råd. Dermed bidrar MakaPads til å holde flere jenter på skolebenken. I dag er bindene tilgjengelig i Uganda, Sierra Leone og Den demokratiske republikken Kongo. Produktet ble også
plukket ut som en av 100 innovative og bærekraftige løsninger i guiden Sustainia 100 i 2016.

Verdensproblem

Dårlige sanitære forhold er et hinder for utdannelse verden over, og jenter rammes hardest. Ved siden av tilgang til bind og tamponger, er trygge toalettfasiliteter også svært viktig. I internasjonal sammenheng er sanitære spørsmål tradisjonelt blitt forbundet med tabu, og betydningen av trygge og helsefremmende sanitære tilbud er derfor blitt satt i skyggen av andre utfordringer. De siste årenes arbeid har imidlertid skapt større åpenhet, noe som har bidratt til å redusere tabuet knyttet til tematikken. I år vedtok FN at tilgang til toaletter skal være en menneskerettighet. Dette kan leses som et signal på viktigheten av å se sanitære forhold i sammenheng med andre grunnleggende rettigheter.