20. oktober 2016

Analyse: Fremtidens selskaper er bærekraftige

Levealderen for verdens største selskaper faller drastisk. Noen klarer seg til gjengjeld godt, tiltrekker seg dyktige ansatte og finner løsninger på verdens utfordringer.

En gate med soldrevne lyktestolper i Nepal. CC-BY-ND Samir Jung Thapa

Den gjennomsnittlige levealderen for verdens største selskaper er i dag 15 år. For femti år siden var den 75 år. Nedgangen blir ofte forklart med at selskapene ikke klarer å tilpasse seg raskt nok til en verden som hele tiden er i endring. For eksempel har hva som er viktig for kunder og ansatte forandret seg. Særlig den store gruppen unge født etter 1983, den såkalte millennium-generasjonen, stiller større krav til både en jobb med mening og bærekraftige verdier og produkter.

Det er god grunn til å være oppmerksomme på akkurat denne delen av befolkningen med tanke på næringslivet: I 2025 vil de utgjøre 75 prosent av den globale arbeidsstyrken. I den nyeste årlige undersøkelsen fra Deloitte, gjennomført i 29 land, etterspurte den unge målgruppen selskaper med fokus på innovasjon, positive samfunnsbidrag og etisk forsvarlig drift. Finner de ikke det de ønsker i jobben bytter de raskt til en annen.

Gode forretningsmuligheter

Dette er kun én av flere virkeligheter selskaper må navigere i internasjonalt. Mangel på kvalifisert arbeidskraft, fattigdom, ustabilitet, få naturressurser og økende klimautfordringer er også til stede. FNs bærekraftsmål er satt i verk for å takle noen av jordens største utfordringer, også dem som påvirker internasjonalt næringsliv.

Flere internasjonale undersøkelser viser at den ambisiøse planen for planeten, vedtatt av alle verdens land, allerede tas hensyn til av mange selskaper. Ikke bare fordi virksomheter spiller en viktig rolle i de formelle tekstene til de 17 målene og 169 delmålene, men også fordi det ligger store forretningsmuligheter for selskaper som finner løsninger på jordens utfordringer.

En positiv forandring

Det internasjonale bedriftssmagasinet Fortune har med sin ”Change the World”-liste for andre året hedret 50 selskaper som har gjort det til en viktig del av forretningsmodellen å takle store problemer blant annet innenfor miljø, helse og utsatte lokalsamfunn. Både internasjonale selskaper og småbedrifter med stort potensiale har fått plass på listen.

Om selskapene gjør det bra økonomisk er ikke et kriterium for å bli valgt ut, men selskapene tjener likevel gode penger på et strategisk fokus på å skape positiv endring. Børsnoterte selskaper på fjorårets liste hadde halvannen større avkastning sammenliknet med internasjonale referanser som MSCI Index.

Dette gjelder også for GlaxoSmithKline, som kom på førsteplass. Farmasøytgiganten har gjort det til sitt mål å hjelpe de seks milliarder menneskene som i dag ikke har medisiner like tilgjengelig som oss i Vesten. For eksempel ved å tilby medisin til lave priser i utviklingsland og reinvestere 20 prosent av et mulig overskudd i blant annet utdanning til helsearbeidere.

Siden 2009 har de investert mer enn 180 millioner kroner i helsesektoren i utviklingsland, og utdannet 40.000 hjelpearbeidere. Etter 30 års forskning har GlaxoSmithKline også utviklet verdens første malariavaksine, som skal selges uten fortjeneste.

Danske Novozymes er også på topp 10 på ”Change the world”-listen. Enzymselskapet arbeider strategisk, med utgangspunkt i bærekraftsmålene, med å finne biologiske løsninger på utfordringer som kommer av jordens befolkningsvekst. Tekstilindustrien, som er en av verdens mest forurensende, kan for eksempel spare 70.000 liter vann og et tonn CO2 for hvert tonn vevet stoff, dersom de bytter ut tradisjonelle kjemikalier med enzymer.

Bare i 2015 bidro Novozymes’ produkter til å skåne atmosfæren for et estimert CO2-utslipp på 60 millioner tonn, noe som tilsvarer å fjerne 25 millioner biler fra veiene.

Ingen fremtid for svart energi

Det er ikke bare kunder og ansatte som følger med på miljø og sosiale hensyn. Den danske matingrediensprodusenten Chr. Hansen, som også jobber strategisk med bærekraftsmålene, opplever at 70 prosent av investorene deres vektlegger bærekraftige tiltak og resultater.

De mange kullgruvene, som for tiden blir solgt nærmest gratis, er et annet bilde på den samme bevegelsen: Det er ingen fremtid for svart energi. Det er det til gjengjeld for fornybar energi, så her investeres det. Også når man ser utenfor industrien viser forskning fra blant annet Harvard University at selskaper som scorer høyt på bærekraftighet også scorer høyt på avkastning.

Nytenkende bærekraft

Det gir klare konkurransefordeler for et selskap å jobbe med bærekraftige løsninger som en grunnleggende del av forretningsstrategien. Slike selskaper kommer til å stå sterkere fremover, når vi beveger oss fra klassiske pilotprosjekter om samfunnsansvar til noe annet og mer.

Selskaper som tenker nytt om bærekraft, og tar utgangspunkt i hvordan deres handlinger og produkter bidrar til en bedre verden, åpner opp for store vekstmuligheter: Nye markeder med voksende middelklasser, innovasjon og engasjerte ansatte.

Etter 30 års forskning har GlaxoSmithKline utviklet verdens første malariavaksine som skal selges uten fortjeneste.

Bare i 2015 bidro Novozymes' produkter til å skåne atmosfæren for et estimeret CO2-utslipp på 60 millioner tonn