13. juli 2020

India vil gjøre sin enorme jernbane grønn

Tusener av kilometer med skinner binder India sammen, og både antall ruter og passasjerer vokser. Nå skal alle tog elektrifiseres.

Foto: VacacionesPagodasBlog / Pixabay

Foto: VacacionesPagodasBlog / Pixabay

En vårdag for 167 år siden ble 21 kanoner avskutt i byen Bombay, som nå heter Mumbai. Subkontinentets første passasjertog skulle kjøre sin jomfrureise, og det ble feiret med kanonsalutt. Til stor fanfare dro tre damplokomotiver, kalt Sahib, Sindh og Sultan, et togsett med 400 passasjerer, omtrent 34 kilometer til byen Thane.

Det ble starten på Indias kjærlighet til toget. I et kjempestort, relativt fattig land med få biler per innbygger, er skinnene landets store blodåre som binder befolkningen og byer sammen. Siden det første passasjertoget kjørte fra perrongen i 1843, har det blitt bygget millioner av skinner og flere tusen stasjoner.

Neste etappe er å gjøre togene grønne. Da Sahib, Sindh og Sultan startet turen fra stasjonen i Bombay skjedde det i røyk og damp. Nå er det diesel og spesielt elektrisitet som driver lokomotivene. Indias første elektriske tog kom på skinnen i 1925, og det har gradvis kommet flere el-tog. Nå kjører mer enn halvparten av jernbanenettet på strøm. Likevel krever det 40 000 tonn olje om dagen for å holde resten av diesellokomotivene kjørende. Derfor har den indiske ministeren for jernbaner, Piyush Goyal, nå meldt at resten av jernbanenettet skal elektrifiseres innen 2024. Innen 2030 skal alle tog kjøre på grønn elektrisitet.

En kjempeoppgave

Den indiske jernbanen er enorm: Det er verdens fjerde lengste med nesten 70 000 rutekilometer og verdens nest største når det kommer til passasjerkilometer.

Det statlige jernbaneselskapet er en av verdens største arbeidsgivere med flere enn 1.3 millioner ansatte, og hver dag transporterer selskapet i snitt mer enn 23 millioner mennesker – et tall som tilsvarer Australias befolkning. Samtidig vokser togtrafikken hurtig. Passasjertrafikken er tredoblet de siste 20 årene, og det internasjonale energibyrået, IEA, forventer at den blir minst tredoblet frem til 2050.

Det er altså en stor oppgave India har stilt for seg selv, og det finnes allerede analyser som peker på at det blir vanskelig å nå elektrifisering allerede innen 2024. Men fordelene vil være store. Selv om tog allerede er en relativt miljøvennlig transportmetode, vil et fullstendig elektrisk jernbanenett som kjører på fornybar energi spare landet for store utslipp av klimagasser og luftforurensing – spesielt i de store byene. IEA anslår at indiske jernbaner nå slipper ut 29 millioner tonn CO2-ekvivalenter i året. Men ettersom togtransport er så populært i India, er tog også med på å forhindre enda større utslipp fra biler og lastebiler.