21. desember 2022

Ny lov skal beskytte skogene

Fremover kan vi spise blant annet sjokolade med litt bedre samvittighet. EU har nemlig blitt enige om en ny lov, som skal beskytte trærne på kloden mot å bli knust av Europas handlekurver.

Palmoljeplantasje i Indonesia. Foto: CC BY-NC-ND 2.0 Ryan Woo/CIFOR / Flickr

Palmoljeplantasje i Indonesia. Foto: CC BY-NC-ND 2.0 Ryan Woo/CIFOR / Flickr

Hvis du er en av de som noen ganger står på butikken og studerer teksten på baksiden av for eksempel en sjokoladeplate, for å finne ut om du kan kjøpe den uten å være med på å ødelegge regnskogen, så blir det litt enklere å handle fremover. 

EU har nå avtalt en ny lov som skal forhindre at varer og produkter er med på å ødelegge skogene både i og utenfor EU sine grenser. Det er verdens første lov av denne typen, og loven er “en stor seier for skogene” selv om den på noen punkter ikke går langt nok. 

Det sier Anne-Sofie Henningsen, som er rådgiver hos naturvernorganisasjonen Verdens Skove. 

Skogene skal ikke lenger ende i handlekurven 

Hver dag blir det fraktet enormt mange forskjellige varer inn over grensene til EU. Noen varer inneholder ingredienser som palmeolje, kakao, kaffe, oksekjøtt og soya, som er kjent for å kunne føre til ødeleggelse av regnskog. Det skyldes at ingrediensene ofte blir dyrket i land som for eksempel Brasil, hvor regnskog blir hogget ned for å gi plass til jordbruk. 

Den nye loven krever at dersom virksomheter ønsker å handle på tvers av EU sine grenser, og hvis det handler om produkter som inneholder de syv ingrediensene som er mest skadelige for skogene, så skal virksomhetene kunne dokumentere at ingrediensene har blitt produsert på en måte som ikke feller eller forverrer skogene. 

Det gjelder uavhengig om virksomhetene har fått offisiell tillatelse i hjemlandet sitt til å rydde for eksempel regnskog. Ødeleggelse av skog er ødeleggelse av skog, og det vil ikke lenger bli tolerert for ingrediensene på listen.

I praksis skal virksomhetene kunne spore hver enkelt ingrediens tilbake til det stykket med jord, hvor for eksempel kaffen kommer fra. Det vil bli gjort stikkprøvekontroller i opp til ni prosent av forsendelsene som krysser grensene i EU, og hvis en sending varer blir tatt uten den nødvendige dokumentasjonen får det konsekvenser. 

Virksomheten får en bot på minst fire prosent av den delen av firmaets årlige omsetning som ligger i EU, og selskapet vil også bli utelukket fra å kunne by på kontrakter til å levere til den offentlige sektoren i en periode. 

Mer enn bare trær

Når man snakker om å beskytte naturen så tenker mange nok først på trærene i skogene, og de er viktige for klimaet og for det biologiske mangfoldet. Men det finnes også mange andre former for natur som kan bli ødelagt av produksjonen av en rekke varer, og dette dekker ikke den nye loven.

Skogloven er begrenset til å beskytte en ganske smal definisjon av “skog”, selv om Europaparlamentet under forhandlingene jobbet for å gjøre loven mer omfattende, slik at den også dekket såkalte “andre trekledde områder”. 

Det klarte de ikke, men som et kompromiss ble det besluttet at kommisjonen innen lovens første år skal vurdere om andre trekledde arealer skal inkluderes, og etter to år om alle økosystemer kan dekkes. 

Vi hadde gjerne sett at den endelige loven ikke bare beskyttet skog, men også andre økosystemer som trekledde savanner og lignende. Nå står vi med en lov som beskytter skog, men som samtidig tillater at andre økosystemer ryddes uten konsekvenser – i hvert fall de neste to årene, sier Anne-Sofie Henningsen. 

Hun hadde også gjerne sett at urfolks rettigheter sto sterkere i loven. Når de får rettigheter til den skogen hvor de bor er de nemlig ofte med på å beskytte den langt bedre, enn hvis skogen eies av utenforstående.