27. november 2019

Rester fra restauranter gjenoppretter rev på Australias kyst

I Australia blir viktig undervannsnatur gjenopprettet ved å gi muslingsskall fra restauranter tilbake til havet.

De fleste har hørt om det enorme korallrevet Great Barrier Reef som ligger ved Australias nordøstkyst. Men de færreste har hørt om det enda større revet av muslinger og østersbanker som en gang lå langs Australias sørkyst.

I dag er 90 prosent av revene blitt ødelagt av en kombinasjon av forurensning og skadelige fiskemetoder, hvor man skraper muslingene opp og etterlater en tom havbunn. Det er ikke kun et problem for østersene, men også fiskeriet. Selv om tapet av muslingbankene ikke er like farlig som at korallrev blir borte, var de naturlige revene et hjemsted og yngelsted for mange fiskearter.

Samtidig filtrerer og renser de mange muslingene og østersene også havvannet fordi de virker som små naturlige rensinganlegg. En voksen østers kan hver dag rense en mengde havvann på størrelse med et helt badekar med vann, og da det den gang var utallige milliarder av østers på havbunnen var det mye vann som ble naturlig renset.

Men nå finnes det håp for at noen av de viktigste revene kan bli gjenskapt. Et prosjekt har opprettet ti forsøkssteder langs kysten i fire australske delstater, hvor de bygger opp nye rev fra bunnen.

I praksis foregår det ved at man først legger et lag av kalkstein på havbunnen, som man så dekker med et lag av tomme skall fra muslinger og østers. Skallene kommer fra en rekke restauranter som har sagt ha til å gi dem bort etter at kundene har spist skalldyr. Når steinbunnen er dekket av muslingsskall, er siste trinn å sette ut millioner av små muslinger og østers som blir spredt i store tanker på land. Man har bruk for de tomme skallene fordi små muslinger gjerne setter seg fast på andre muslinger.

Metoden har så langt hatt suksess. Ifølge australske ABCnews er de første ti forsøksrev blitt oaser for mange flere former for liv enn bare skalldyrene. Blant annet krabber, sjøstjerner, blekkspruter og fiskearten snapper trives på de nye revene.

Spørsmålet er bare om resultatene kan videreføres. De første ti revene har kostet millioner av dollar å opprette, og ifølge Nature Conservancy vil det koste ytterligere 100 millioner dollar for å gjennomføre organisasjonens plan om å gjenopprette en hel serie på 10 ytterlige muslingrev langs Australias kyst.  

Selv om det er mye penger, har naturorganisasjonen satt i gang med å overbevise australske myndigheter om at prosjektet fortjener offentlig støtte. Et av argumentene er at både lystfiskere og profesjonelle fiskere vil få langt flere fisk på kroken og i nettet dersom planen blir gjennomført.