20. januar 2023

Solen pumper vann over jorder verden over

På bare ti år er bruken av solcelledrevne vannpumper eksplodert på verdensplan. Det gir blant annet bønder i utviklingsland en mer stabil høsting, skaper mer matvarer og øker inntektene deres. I tillegg går de på fornybar energi.

Foto: josealbafotos / Pixabay

Foto: josealbafotos / Pixabay

Vi bruker vann hver eneste dag. Når du tar en dusj om morgenen, når du koker poteter, lager kaffe eller vasker hendene. 

Vann er en grunnleggende del av hverdagen vår, men mange millioner mennesker i utviklingsland har begrenset tilgang til vann. For hvis du skal ha vann må du enten være tilknyttet et vannnettverket eller selv ha strøm til å pumpe vann opp fra brønner, elver eller sjøer. Små landbrukssamfunn i øde utkantområder har kun strøm hvis de selv produserer det, og derfor bruker millioner av småbønder verden over små dieselgeneratorer til å drive vannpumper. Da er bøndene ikke avhengige av regn for å dyrke jordene sine. 

Men ifølge en ny rapport fra IRENA, det Internasjonale byrået for fornybar energi, er det en enorm stigning i såkalt off-grid solenergi til vannpumper. Disse brukes til å vanne jorder i landbruksdistrikter hvor det nasjonale strømnettet ikke strekker seg til. Faktisk er kapasiteten til “solcellepumper” 40-doblet på bare ti år. 

Hvis bøndene kan vanne jordene regelmessig og ikke er avhengige av regn kan de få en mer stabil innhøsting, som både øker matvaresikkerheten og inntektene. Samtidig blir bøndene mer motstandsdyktige mot klimaendringene, som fører til høyere temperaturer og kan utsette regnsesongen. Solcellene krever ikke like mye vedlikehold som en dieselgenerator, og når de har blitt satt opp er ikke lenger bøndene avhengige av dyr og forurensende diesel. 

Landene som benytter seg mest av vannpumper som går på solceller er i Asia, hvor India og Bangladesh ligger langt over andre land. Men det er en stigning verden over fra Afrika til Sør-Amerika. 

Sol er billigst 

I India var det 2,7 millioner soldrevne vannpumper i 2022, både tilknyttet strømnettet og off-grid. Fordi prisen på solceller har falt med 80 prosent de siste ti årene, kan de konkurrere med dieselgeneratorene som er dyre i drift. De mekaniske delene går ofte i stykker, de går på dyr diesel som også er utsatt for prisstigninger, slipper ut forurensende partikler og skader klimaet. 

Men i årevis har dieseldrevne vannpumper vært den beste muligheten for bønder i utviklingslandene, for å få en noenlunde sikker vannforsyning. I India kjører 8,8 millioner vannpumper fortsatt på diesel, selv om prisen på solceller har falt. Det krever nemlig en større forhåndsinvestering enn en dieselgenerator, men over tid er solceller billigere da de kan produsere strøm i 25 år. 

I andre deler av verden 

Vannpumper som er drevet av solenergi er en løsning som gir store utsikter. Bare i Afrika er det 600 millioner mennesker som lever av småskala jordbruk. Produktiviteten er opp mot 50 prosent lavere enn det globale gjennomsnittet, fordi de nettopp er avhengige av regnvann. 

Bøndene kan øke innhøstingen deres 2-5 ganger hvis landbruksjorden vannes, i følge SunCulture, som er det største afrikanske firmaet i landene sør for Sahara, som selger solcellepumper. 

Derfor er potensialet for solcellepumper enormt – selv om kapasiteten er femdoblet i Afrika siden 2012, halter kontinentet langt etter i utviklingen til sammenlikning med eksempelvis India.