31. oktober 2022

Sol og vind dekker verdens stigende sult etter strøm

Verdens etterspørsel av strøm stiger år for år. Men i første halvdel av 2022 ble den stigende etterspørselen dekket av grønn produsert strøm, som sparte verden for 230 millioner tonn CO2.

Den stigende globale etterspørselen av strøm, ble i første halvdel av 2022 dekket av fornybar energi. Foto: Thomas Richter, Unsplash

Den stigende globale etterspørselen av strøm, ble i første halvdel av 2022 dekket av fornybar energi. Foto: Thomas Richter, Unsplash

Det globale behovet for strøm har vokst med fire prosent siden 2021, men i første halvdel av 2022 har man klart å dekke stigningen i strømforbruket med grønn strøm. 

 Det første skrittet for å endre den dyre og forurensende bruken av fossile brennstoffer, er å bygge nok bærekraftig energi til å imøtekomme verdens voksende behov for strøm, sier Malgorzata Motyka, senior analytiker hos den grønne tenketanken Ember. 

Og den jobben er i full gang, for verden har ikke sluppet ut de 230 millioner tonn CO2 i første halvdel av 2022, som stigningen i etterspørslene svarer til. Med andre ord har verden spart fem ganger Danmarks årlige utslipp, fordi det har kommet flere solceller og vindmøller. Det kommer frem i en rapport fra Ember, som analyserer data fra 75 land, som utgjør 90 prosent av det globale strømforbruket. 

I alt genererte fornybar energi 28 prosent av den globale elektrisiteten i første halvår av 2022. 

Krig og klima 

Men på tross av det gode resultatet fra første halvdel av året, steg forbruket av fossile brennstoffer innenfor strømsektoren i juli og august med 1,7 prosent. 

Det skyldes blant annet tørke som satt Kinas vannkraftverk i stå og Russlands krig mot Ukraina som gjør at flere land holder kullkraftverkene deres kjørende, for å unngå å bruke russisk gass. Derfor anslår rapporten, at forbruket av kull likevel kan nå et rekordhøyt nivå i år, innenfor produksjon av strøm. 

Men utbyggingen av grønne løsninger med vindmøller og solceller går raskt frem og går raskere enn forventet. 

 Vi har en løsning: vind og sol er naturlig og billig, og de kutter både prisen og CO2 utslippene raskt, sier Malgorzata Motyka.