16. april 2020

Svarte neshorn på vei tilbake

Antallet av Afrikas sjeldne svarte neshorn har steget takket være bedre beskyttelse av de store dyrene.

Foto: RosZie / Pixabay

Foto: RosZie / Pixabay

Kampen for å beskytte neshorn mot krypskyttere har gitt resultater i en rekke afrikanske land. I 2012 var det i alt kun 4845 sorte neshorn, men de nyeste tallene fra 2018 viser at antallet har steget til 5630. Det vises av tall fra naturvernsorganisasjonen International Union for Conservation of Nature (IUCN) som overvåker antallet ville dyr i verden og vurderer hvordan det står til med hver enkelt art.

Afrikas neshorn består av to arter, de såkalte svarte og hvite neshorn, og begge artene er utrydningstruet. De svarte neshornene er igjen delt opp i tre underarter hvor særlig det sørvestlige svarte neshornet har klart seg bedre. Derfor er de ikke nå lenger klassifisert som sårbare, men er rykket opp i kategorien «nær truet». De to andre underartene, østlige og sør-østlige svarte neshorn, er fortsatt i kategorien «kritisk truet», men alle tre grupper har vokst de siste årene.

Flere land har gjort en stor innsats

«Afrikas neshorn er fremdeles på ingen måte i sikkerhet fra å utdø. Men når svarte neshorn likevel er langsomt på vei tilbake, er det tegn på gode resultater av en veldig stor innsats fra landene der neshornene bor. Det er også en sterk påminnelse om at det faktisk virker å arbeide for å beskytte naturen og dyrelivet. Samtidig er det tydelig at det ikke er tid til å slappe av når krypskyting og ulovlig handel fortsatt utgjør en stor trussel», skriver DR Grethel Aguilar, fungerende generaldirektør for IUCN, i en pressemelding.

En av de største grunnene til fremgangen er at det har vært en nedgang i krypskyting de siste årene. I 2015 ble minst 1349 neshorn skutt av krypskyttere, men tallet har stagnert, og i 2018 var det nede på 829 drepte neshorn. Tallene for 2019 er ikke offisielt tilgjengelig enda, men i følge IUCN ser det ut som at antallet av ulovlig drepte neshorn fortsetter å falle.

Organisasjonen peker på at både flere afrikanske land og private jordeiere nå tar problemet med krypskyting langt mer alvorlig enn tidligere. Omkring halvparten av Afrikas neshorn bor på jord som er privateid, og IUCN håper at de økende kostnadene for å beskytte neshorn ikke vil få jordeierne til å se på dyrene som en unødvendig utgift og derfor forsøke å selge dem. Prisen på levende neshorn har nemlig også steget de siste årene.

MASSEDRAP FOR MENINGSLØS MEDISIN

Tross fremskrittene, er Afrikas neshorn fortsatt truet. Den største trusselen er krypskyttere som skyter dyrene for å stjele hornene deres. Hornene kan selges til en veldig høy pris på det svarte markedet ettersom noen mennesker i Asia har en overtro på at pulveriserte horn virker som medisin for forskjellige sykdommer. Hornet er imidlertid laget av det samme materialet som menneskers hår og fingernegl og har ingen dokumentert medisinsk effekt.