12. november 2018

Radarpar får blinde på nett i Ukraina

Hva skjer når en nyutdannet kvinne med gode ideer møter en blind IT-mann? I Ukraina samarbeidet de for å finne opp et program som gjør det lettere for blinde å delta i samfunnet.

Digital selvbetjening er smart. Alt fra skattepapirer til flyttemeldinger ligger etter hvert på nettet og kan brukes av alle. Eller nesten alle. For hvis man ikke ser så godt kan det være vanskelig å dra nytte av de digitale løsningene.

I Ukraina er den 24-årige Ania Mysyshyn godt i gang med å gjøre offentlige hjemmesider enklere å bruke for blinde og svaksynte. Etter studier i internasjonal rett og e-ledelse slo hun seg sammen med Dmytro Popov, en blind IT-utvikler. Sammen utviklet de et program som kan analysere hjemmesider og gi forslag til hvordan sidene kan gjøres mer tilgjengelige for dem som har utfordringer med synet. For eksempel kan programmet øke kontrasten og endre skrifttyper for de svaksynte, endre fargevalget til nytte for de fargeblinde, og få tekst lest opp automatisk for dem som ikke kan se i det hele tatt.

Vant FN-konkurranse

– Dette er et ekstremt viktig prosjekt for blinde mennesker i Ukraina, for vi har blitt oversett av regjeringen i mange år, men nå føler vi oss styrket. I en tid med teknologi og hurtig digitalisering i alle hjørner av samfunnet må vi stå fast på våre rettigheter, også på nettet, sier Oksana Potymko, leder av det ukrainske blindeforbundet.

Mysyshyn og Popovs program vant i fjor en FN-konkurranse for unge mennesker med innovative idéer, og det brukes nå i praksis. Så langt har seks byer vest i Ukraina brukt verktøyet og tilpasset sine hjemmesider. Antall brukere på nettsidene har steget med rundt 20 prosent. Det er ikke mulig å slå fast hvor mange av de nye brukerne som er svaksynte, men ambisjonen er uansett at programmet skal tas i bruk av langt flere byer og myndigheter.

I Norge

Siden 2013 har det i Norge vært lovpålagt, både for offentlige og private aktører, å ha en universell utforming på nettsider. Dette betyr at alle brukerne skal ha samme mulighet til å finne informasjonen som presenteres på nettsiden. For eksempel innebærer dette at bilder bør ha en «usynlig» beskrivende tekst som kan fanges opp av tekstlesere som blinde og svaksynte bruker.

EU innførte tidligere i år et webdirektiv som også vektlegger universell utforming. Direktivet blir snart en del av norsk regelverk, og omfatter også mobilapplikasjoner.