7. april 2020

80 millioner nye mangrovetrær beskytter Senegals kyst

100.000 mennesker har plantet 80 millioner mangrovetræer i Senegal for å beskytte landet mot stigende vannstand.

Foto: kmarius / Pixabay

Foto: kmarius / Pixabay

De siste 11 årene har Senegal kjempet en kamp for å plante mangrovetrær langs landets kyst og elver, for å beskytte landet mot klimaendringer. I det vestafrikanske landet, som har en 500 km lang Atlanterhavskystlinje spiller mangrovetrærne en avgjørende rolle for både mennesker og natur.

Mangrove er en unik samling av trær og busker, som utgjør en viktig del av økosystemet. De lokale er avhengige av fisk og krepsdyr, som lever og yngler blant røttene til mangrover. Den tropiske mangroven filtrerer salt fra havvannet, som tillater bønder å dyrke langs kysten, og beskytter avlinger og landsbyer mot flom. 

«Det er veldig viktig å gjenopprette økosystemet som mangrovetrærne er en del av,» sier Lars Holger Schmidt, seniorrådgiver ved Institutt for geovitenskap og naturressurser ved Københavns Universitet. Han har jobbet med utviklingsprosjekter innenfor skogbruk i Asia og Afrika i 10 år.

Den naturlige bølgebryteren

Mangrove er kun å finne ved tropiske og subtropiske breddegrader, og er en samling trær, busker og planter som har tilpasset seg å leve i både salt og ferskvann. Mangrover er en effektiv kystbeskyttelse. En bølge mister 75 prosent av sin energi når den pløyer gjennom mangroveskog, og mangrover beskytter dermed bredder mot flom og jorderosjon.