Mangrovetrær er viktig for befolkningen i Senegal og de kjemper for å få dem tilbake. Foto: Bachellier Christian CCBY

80 millioner nye mangrovetrær beskytter Senegals kyst

100.000 mennesker har plantet 80 millioner mangrovetræer i Senegal for å beskytte landet mot stigende vannstand.

Del

De siste 11 årene har Senegal kjempet en kamp for å plante mangrovetrær langs landets kyst og elver, for å beskytte landet mot klimaendringer. I det vestafrikanske landet, som har en 500 km lang Atlanterhavskystlinje spiller mangrovetrærne en avgjørende rolle for både mennesker og natur.

Mangrove er en unik samling av trær og busker, som utgjør en viktig del av økosystemet. De lokale er avhengige av fisk og krepsdyr, som lever og yngler blant røttene til mangrover. Den tropiske mangroven filtrerer salt fra havvannet, som tillater bønder å dyrke langs kysten, og beskytter avlinger og landsbyer mot flom. 

«Det er veldig viktig å gjenopprette økosystemet som mangrovetrærne er en del av,» sier Lars Holger Schmidt, seniorrådgiver ved Institutt for geovitenskap og naturressurser ved Københavns Universitet. Han har jobbet med utviklingsprosjekter innenfor skogbruk i Asia og Afrika i 10 år.

Den naturlige bølgebryteren

Mangrove er kun å finne ved tropiske og subtropiske breddegrader, og er en samling trær, busker og planter som har tilpasset seg å leve i både salt og ferskvann. Mangrover er en effektiv kystbeskyttelse. En bølge mister 75 prosent av sin energi når den pløyer gjennom mangroveskog, og mangrover beskytter dermed bredder mot flom og jorderosjon.

Senegal tok saken i egne hender

Siden 1970-tallet har omtrent 25 prosent av Senegals mangroveskoger gått tapt, skriver Livelihoods Fund, som støtter utplanting av mangrovetrær i landet. Mange av mangrovetrærne ble felt for å gjøre plass for infrastruktur og jordbruk. Men de unike egenskapene til mangrover kan ikke gå tapt i et land som Senegal.

“Rydding av mangrovetær er en enorm utfordring for lokalsamfunn, som er avhengig av mangrovetrærne som filtreringssystem. Mangrover filtrerer salt ut av vann, som bidrar til at avlinger kan vokse ved havnivå. Når vann blir for salt, dør avlingene. I tillegg er røttene til mangrover et viktig habitat for fisk og krepsdyr. Samtidig er røttene til mangrover viktige for å beskytte kysten mot tidevannsbølger, uvær og stigende vannstand,” forklarer Schmidt.

I Senegal har de tatt saken i egne hender for å bringe mangrovetrærne tilbake til bredden av landet. I 2009 startet tidligere miljøminister Haidar El Ali den ideelle organisasjonen Oceanium, som over 20 år skal gjenopprette mangroveskogene. I dag, 11 år etter prosjektstart, har 100 000 lokale plantet 80 millioner mangrovetrær ved 450 landsbyer fra den nordligste til den sørligste delen av landet.

Et viktig verktøy mot stigende vannstand

I følge FNs miljøagentur er mangrovetrær en flott løsning i kampen mot klimaendringer ettersom de effektivt absorberer CO2 og lagrer mellom tre til fire ganger så mye karbon som regnskog. Ifølge Lars Holger Schmidt, sett fra et klimaperspektiv, er det helt essensielt at mangrovetrærne kan forhindre flom.

«I fremtiden vil vi se en stigning i vannstanden, og det er derfor avgjørende for Senegal å gjenopprette mangroveskogen og beskytte landet mot flom,» sier han. «Det er verdt å bruke alle ressurser på å plante mangrovetrær, som andre steder i verden har blitt oppdaget for sent.»