19. mai 2020

Delawareelven er friskmeldt

En gang ødela avløpsvann fra mennesker og industri store strekninger av elven, men strammere miljølovgivning og myndighetssamarbeid har reddet den.

Foto: Perkons / Pixabay

Foto: Perkons / Pixabay

Delawareelven, som bukter seg over 600 kilometer gjennom fire stater på den amerikanske østkysten, har nettopp blitt kåret til ”årets elv” av miljøorganisasjonen American Rivers. Gjennom de siste 50 årene har elven nemlig gjennomgått en bemerkelsesverdig transformasjon. En gang var floden så forurenset av industriavfall, avløpsvann og kloakk at en undersøkelseskommisjon konkluderte med at malingen på undersiden av skip ble brun når de krysset elven, mennesker langs elven ble kvalme bare av lukten, og store deler av elven var så forurenset og giftig, at fisk og annet dyreliv ikke kunne leve der.

Men Delawareelven har blitt frisk igjen. Vannkvaliteten er dramatisk forbedret, dyr og fisk har vendt tilbake og elven er underlagt den mest omfattende miljøbeskyttelsen og -planleggingen av alle amerikanske elver, forklarer direktør for drikkevann ved organisasjonen American Rivers, Liz G. Deardoff.

”Delawareelven har nok en unik posisjon både i et historisk og nåtidig perspektiv i USA,” sier hun.

Lovgivning og samarbeid

Der finnes ikke noe vidundermiddel for å fikse en elv fra forurensing, sier Liz G. Deardoff. Det handler først og fremst om lovgivning – og deretter om et dypt og strukturert samarbeid mellom en lang rekke myndigheter, lokalsamfunn, virksomheter og miljøorganisasjoner. I 1972 kom en sjelsettende lov om vannforurensing og -miljø i USA, The Clean Water Act. Med den i hånden fikk stater og byer langs Delawareelven stoppet utslippet av avfallsvann fra fabrikker og slakterier og de investerte i renseanlegg, så kloakk ikke lengre ble tømt i elven.

Og selv om lokalsamfunn gjennom tiden har arbeidet for å beskytte elven, så skulle det et strukturert samarbeid til for å holde arbeidet med elven på rett kurs. Elven grenser til eller krysser fire stater, 42 regioner og 838 kommuner, og før en overordnet elvemyndighet, Delaware River Basin Commission, ble opprettet i 1961, hadde et kaleidoskopisk virvar av myndigheter på forskjellige statlige nivåer ulike ansvarsområder for elven. Nå blir arbeidet med å sikre elvens miljø og vannkvalitet koordinert sentralt i et samarbeid på tvers av stater og myndigheter.

Suksessen med å sikre vannkvaliteten i Delawareelven betyr at den er med på å sikre drikkevannet for over 13 millioner mennesker, herunder halvparten av drikkevannet i New York.