2. juni 2019

Mexico City forbyr engangsplast

Hovedstaden i Mexico produserer nest mest søppel i verden, men nå skal et forbud mot engangsplast gjøre noe med det.

Foto: CC BY-NC-SA 2.0 Heal theBay / Flickr

Foto: CC BY-NC-SA 2.0 Heal theBay / Flickr

Hver dag produserer Mexico City 13 000 tonn avfall. Dersom man regner med søppelet fra alle de 21 millioner mennesker som lever i byen og forsteder, tilsvarer dette 12 millioner tonn avfall i året. Det hoper seg opp til fjell av avfall, som byen har problemer med å håndtere.

Et skritt videre

For ti år siden innførte Mexico City en avgift på plastposer for å redusere mengden søppel, og for to år siden ble det obligatorisk å sortere søppelet i tre kategorier for gjenvinning. Men nå tar byen et skritt videre og har denne måneden vedtatt fullstendig forbud mot bruk av både plastposer og en hel rekke engangsplast for å gjøre noe med de voksende søppeldyngene. Blant annet blir engangsbestikk, sugerør og plastikk-kopper har blitt forbudt, ifølge World Economic Forum.

Plastforbudet blir tatt imot med åpne armer av miljøorganisasjoner, som kaller det et viktig skritt i riktig retning. ”Jeg er glad for at loven ble vedtatt, og at den omfatter mer enn bare plastposer og sugerør. Vi håper at andre delstater i Mexico vil gå samme vei,” sier Gabriela Evia fra miljøbevegelsen UMANIA, som støtter opp om plastloven.
Næringslivet i Mexico City har fått to år på å tilpasse seg og finne bedre alternativer til plastprodukter. Ikke minst gjelder dette for byens mange små gateleverandører som bruker engangsplast når de selger mat.