12. desember 2018

Nederland sjøsetter flytende solceller

Tusenvis av nederlendere skal få grønn strøm fra solceller som flyter på havet. Det sparer plass og gjør solcellene mer effektive.

Flytende solceller fra et anlegg i Colorado. Foto: CCBY National Renewable Energy Lab, Walden Floating/Dennis Schroeder / NREL // Flickr

Flytende solceller fra et anlegg i Colorado. Foto: CCBY National Renewable Energy Lab, Walden Floating/Dennis Schroeder / NREL // Flickr

Nederland er i gang med å bygge verdens første solcelleanlegg i havet, 15 kilometer ut fra landets kyst. Løsningen ses på som ideell for land med begrenset areal og en høy befolkningstetthet.

En av utfordringene med de store og tradisjonelle solcelleanleggene er nettopp at de opptar mye plass på steder som kunne vært brukt til dyrking eller beboelse. De flytende solcellene er dermed et kjærkomment alternativ.

De nederlandske solcellene, som vil bli plassert mellom allerede eksisterende hav-vindmøller, vil være mer robuste enn andre flytende solceller. Det er fordi de skal plasseres på havet, og ikke i en innsjø eller et vannreservoar.

– Det er i mange fordeler med å bygge på vannet, slik vi også ser med vindkraft, sier Wilfried van Sark, ekspert i solenergi, fra Utrecht Universitet, til Reuters.

– I tillegg til å fjerne problemet med plassmangel, er det mer sol til sjøs. I tillegg er det en fordel med nedkjølingen av panelene, som også øker produksjonen av energi med 15%, sier han.

Selv om flytende solceller fortsatt er en nisje i den stadig voksende solcellekapasiteten verden over, øker bruken.

Kapasiteten for solceller på vann er fordoblet de siste årene, men ligger fortsatt lavt på 1,1 gigawatt. Ifølge Verdensbanken kan flytende solcelleanlegg potensielt kan gi 400 gigawatt hvis man dekker 10% av overflaten på verdens 50 største vannreservoarer. I 2017 oppnådde solcelleanlegg på land en kapasitet på 400 gigawatt i hele verden.

Anlegget i Nederland forventes å være ferdig i 2021. Det vil da forsyne 10.000 hjem med grønn energi.