26. mars 2019

Nye elpærer har redusert USAs energiforbruk

Amerikanske hjem har på kort tid nesten endt forbruket av eldre glødepærer. Det vises tydelig på nasjonens samlede elforbruk.

Foto: IstvánKopeczny / Pixabay

Foto: IstvánKopeczny / Pixabay

Siden 1970 har USAs husholdninger hvert år brukt mer og mer energi, men trenden ser nå ut til å ha stanset. Omkring 2010 ble kurven endret. En gjennomsnittlig amerikansk familie bruker mindre strøm i dag enn for åtte år siden. Det skriver New York Times, på bakgrunn av tall fra US Energy Information Administration.

En av de vesentlige grunnene til fallet er at amerikanerne siden 2010 har begynt å skifte ut de tradisjonelle glødepærene med andre typer pærer, som bruker mindre energi. I starten skiftet forbrukerne mest til gammeldagse sparepærer og halogenpærer, men de siste årene er de nye LED-pærene også blitt sett på amerikanske el-regninger. De bruker omkring en femtedel av energien glødepærene bruker.

Fallet skyldes ikke utelukkende at amerikanere har fått smaken på å spare på strømmen. I 2012 trådte nye regler i kraft, som krevde at nye pærer skulle bruke 28 prosent mindre strøm enn de gamle. Det betød at glødepærer ikke lenger måtte bli kjøpt. Neste år er det planer om å stramme reglene ytterligere, så det kun er tradisjonelle sparepærer og LED-pærer til salgs. Industrien kjemper i mot lovgivningen, men det betyr lite i praksis. Allerede i 2017 overskred salget av LED-pærene alle andre pærer, og utskiftningen av pærene forventes å fortsette kommende år.

Norge og EU forbød glødepærer i 2012, og salget av halogenpærene ble stoppet i 2018, ettersom LED-pærene bruker langt mindre energi og har betydelig lengre levetid. Det er forventet å spare EU-landene fra 15 millioner tonn CO2 i året, som tilsvarer hele Portugals utslipp, skriver det danske fagbladet Ingeniøren.