18. juli 2017

Slutt på plastposer i Kenya

Det øst-afrikanske landet Kenya har forbudt all bruk, produksjon og import av plastposer. Dette for å beskytte miljøet og redusere forurensningen i landets byer.

Hovedstaden i Kenya, Nairobi. Foto: ninastock / Pixabay

Hovedstaden i Kenya, Nairobi. Foto: ninastock / Pixabay

Kenyas regjering har vedtatt å innføre et totalforbud mot all bruk, produksjon og import av plastposer i hele landet. Forbudet trer i kraft 28. august og er innført for å beskytte miljøet. Plastfabrikker og aktører i privat næringsliv har nå fått offisiell beskjed om at de må forberede seg på en hverdag uten plastposer.

“Vi har også gitt plastprodusentene beskjed om at de skal rapportere om sin varebeholdning og vi samarbeider med skattemyndighetene, Kenyas standardiseringsorgan og lokale myndigheter for å sette forbudet ut i livet,» uttalte direktør for Kenyas nasjonale miljøbyrå, Geoffrey Wahungu, i et dialogmøte i Kenyas hovedstad, Nairiobi, hvor forbudet var tema.

Ifølge kenyanske myndigheter, brukes det omtrent 24 millioner plastposer i måneden. Dette tilsvarer omtrent enn halv plastpose per innbygger i måneden, og seks i løpet av et år. Til sammenligning viser tall fra 2014 at nordmenn forbruker 930 millioner plastposer i løpet av et år. Dette tilsvarer et gjennomsnitt på 180 plastposer per nordmenn i året. Dette er mer enn dobbelt så mange plastposer som i gjennomsnitt brukes per innbygger i Danmark. Ifølge Miljødirektoratet har tidligere undersøkelser vist at 80 prosent av plastbæreposene i Norge brukes til emballering av avfall, men at det likevel er en del av posene kastes og forsøpler naturen. Grunnet nye EØS-direktiver er Norge forpliktet til å stimulere til redusert bruk av plastposer. Forpliktelsene som landene kan velge mellom er å innen 2025 enten sikre at forbruket reduseres til 40 plastbæreposer per innbygger, og/eller å sørge for at posene ikke gis bort gratis. Norge har gått for den siste løsningen.

Kenya har to ganger tidligere forsøkt å forby plastposer, i henholdsvis 2007 og 2011, begge gangene uten hell. Kenyas regjering understreker at de nye tiltakene spenner bredere enn tidligere forsøk og at de bygger videre på tidligere erfaringer i det pågående arbeidet. Dette innebærer blant annet involvering av relevante samfunnsaktører, blant annet kjøpmenn, bransjeforeninger, plastprodusenter, lokale myndigheter, skoler og ungdomsorganisasjoner.

Ifølge Kenyas regjering er ikke plastposer bare et problem for landets land- og havmiljø, ettersom posene også forurenser landets byer hvor posene fyller gatene og samler skitt og regnvann som skaper grobunn for malariabærende mygg.  Kenyas forbud følger i Rwandas fotspor, som i 2008 innførte et lignende totalforbud mot plastposer.