19. september 2016

Kvinner lærer å lese i kirken

I Burundi er andelen barn som begynner på barneskolen nesten doblet på 25 år, fra 52 prosent i 1990 til nær 95 prosent i dag. Også kvinner er godt representert i statistikken, og omtrent 77 prosent i alderen 15-24  kan i dag lese og skrive.

Ifølge Jeffrey Sachs, professor i bærekraftig utvikling og spesialrådgiver for FNs generalsekretær, er utdanning nøkkelen til å oppnå bærekraftsmålene. «Av alle investeringer som er nødvendige for å oppnå bærekraftig utvikling er ingen så viktige som mål 4, om god utdanning.»

Skole gir selvtillit

Baptistkirken  i  Danmark  er  en  av  organisasjonene  som gjennom utdanning er med på å fremme kvinners rettigheter i Burundi, slik at de blir betraktet som likeverdige både i familien og samfunnet. Det gjøres blant annet ved å tilby  2.700  kvinner  kurs  i  å  lese,  skrive og regne i sine lokale kirker, hvor de også får grunnleggende kunnskap om helse og rettigheter. “Det som nok har påvirket meg aller sterkest, har vært utviklingen i selvtilliten hos spesielt de deltakende kvinnene,» forteller Morten Kofoed, programkoordinator i  Baptistkirken i Danmark.

Og nettopp utdanning gir muligheten til å skape et bedre liv. «Det kommer til å være utdanning som ender fattigdom, gir bedre helse, bedre arbeid og gjør menneskene til aktive deltakere i demokratiet,» sier Sachs.

Av alle investeringer som er nødvendige for å oppnå bærekraftig utvikling er ingen så viktige som mål 4, om god utdanning

Jeffrey Sachs