9. januar 2018

Her er fjorårets Verdens Beste Nyheter-favoritter

Nok et år har gått, og som alltid er det både gode og dårlige ting som har skjedd i verden. Her er noen av de beste nyhetene fra 2017.

Foto: cc-by-sa/2.0 - Anti-plastic bag protest,... by habiloid - geograph.org.uk/p/6677156

Foto: cc-by-sa/2.0 - Anti-plastic bag protest,... by habiloid - geograph.org.uk/p/6677156

Medisin har blitt mainstream

I 2000 var det kun 90 personer i Sør Afrika som hadde tilgang til medisin mot hiv/aids. I løpet av 2017 har antallet pasienter med tilgang til medisinen steget til fire milllioner. Årsaken er nedgang i prisen for medisinene globalt. I 2000 kostet behandlingen 10.000 dollar per person i året, men i dag ligger prisen på under 100 dollar i flere afrikanske land. Dette gir grunnlag for å tro at sykdommen kan stanses, ved at flere kommer i behandling, noe som har potensiale til å redde liv og unngå smitte.

Verden vil stoppe forurensning gjennom kvikksølv og plast

2017 ble året, da verdens land ble enige om to viktige miljøavtaler. I 2017 ble Minamata-konvensjonen holdt, hvor verden ble enig om å stoppe utledningen av kvikksølv. Dette er et viktig tiltak, da flytende tungmetall kan føre til hjerneskader. En av de store årsakene til kvikksølvforurensning er små private gullgraving-virksomheter i fattige land. Her er det nå en økt interesse for nye metoder for å utvinne gull uten å bruke kvikksølv.

I desember 2017 ble miljøministere fra hele verden midlertidig enige om at vi også skal stoppe plastforurensning av havet. Beslutningen ble mottatt med optimisme av miljøorganisasjoner og eksperter, som omtaler tiltaket som et viktig første skritt i riktig retning. Samtidig understreker de at det er nødvendig med en mer konkret plan for å gjennomføre dette i praksis. Flere land har allerede begynt å innføre tiltak mot plastforurensning. Senest i august 2017, innførte Kenya forbud mot all bruk og produksjon av plast.

Flere tar farvel med ekstrem fattigdom

Nye tall viser at stadig flere mennesker kommer ut av ekstrem fattigdom og får en levedyktig inntekt. Den globale middelklassen nådde i år 3,2 milliarder mennesker med utgangspunkt i personer med inntekt mellom 10 og 100 dollar dagen. Samtidig har antall barnearbeidere i verden blitt redusert fra 245 millioner til 152 millioner de siste 17 årene. I 2017 steg dessverre personer rammet av sult i verden etter flere års tilbakegang. Dette henger sammen med økt konflikt og naturkatastrofer i verden.

Nå er diamanter en fordel i Sierra Leone

Tidligere ble penger fra smugling av diamanter brukt til å holde borgerkrigen i Sierra Leone i gang. I 2017 kom  det en ny lov som forplikter alle mineselskaper til å bidra til utvikling i områdene hvor de utvinner mineraler. Slik vil landets diamantrikdom og andre mineraler i fremtiden komme lokalbefolkningen til gode. Lokalbefolkningen skal også få være med på å bestemme hvordan deres del av ressursene skal brukes.

Romantisk film skaper nye sanitære krav

I 2017 ble den indiske kinofilmen «Toilet: A Love Story» utgitt. Det er en klassisk Bollywood-film med drama, sang og sterke følelser mellom et ungt par. Kvinnen vil skilles, fordi mannen og hans konservative far mener at familien ikke trenger et eget toalett. Filmen er også politisk, da den handler om et stort tabu i landet – at mange fattige indere må ty til gaten som toalett. Filmen var en stor suksess og har fanget manges oppmerksomhet. De siste tre årene har det blitt bygget 53 millioner nye toaletter i India, som er med på å forbedre befolkningens tilgang til toalettfasiliteter.