4. juli 2019

Indonesia vil beskytte regnskog permanent

En av verdens største regnskogland vil nå gjøre et midlertidig avskogingsforbud permanent. Det er gode nyheter for både klimaet og for landets truede orangutanger.

Foto: CC BY-SA 4.0 WidodoMargotomo / Wikimedia Commons

Foto: CC BY-SA 4.0 WidodoMargotomo / Wikimedia Commons

For åtte år siden innførte Indonesias daværende president et midlertidig forbud mot å rydde urørt regnskog til fordel for tømmer og palmeoljeplantasjer. Forbudet er senere blitt forlenget flere ganger, og i juli forventes det å bli gjort permanent.

ET VIKTIG LAND FOR VERDENS KLIMA

For åtte år siden innførte Indonesias daværende president et midlertidig forbud mot å avskoge urørt regnskog til fordel for tømmer og palmeoljeplantasjer. Forbudet er senere blitt forlengete flere ganger, og i juli forventes det at det blitt gjort permanent.

Det er først og fremst gode nyheter for naturen i Indonesia, som er et av de tre landene i verden, som har de største områdene med regnskog, etter Brasil og Den demokratiske republikken Kongo. Samtidig er det en klar eier for klimaet, fordi uttørkingen og brenning av regnskog på torvmyr gjorde Indonesia til et av de landene i verden som slipper ut mest CO2, selv om landet ikke har noen stor industri.

Skogfellingsforbudet ble ikke tatt noe seriøst de første fem årene, men spesielt de katastrofale skogbrannene i 2015 fikk landet til å gå hardere mot naturødeleggelsen. Brannene hang nemlig sammen med at landets myrlendte regnskog ble drenert i forbindelse med spesielt palmeoljeplantasjer.

Et stopp for dreneringskanalene og mer seriøs håndhevelse av skogvern fikk på få år tapet av skog til å falle drastisk, selv om skogene stadig blir mindre hvert år. I løpet av de siste årene har Indonesia mistet omkring 40 prosent mindre skog enn gjennomsnittet siden 2002.

GIR HÅP FOR ORANGUTANGER

Det er ikke kun trærne og klimaet, som har fordel av å beskytte skogen. Noen av verdens siste ville orangutanger lever i Indonesia, og derfor gleder det særlig Hanne Gürtler, direktør for den danske organisasjonen Redd Orangutangen, at landet i økende grad beskytter naturen.

«Det er fantastisk at Indonesia nå permanent vil beskytte urørt skog og torvmyr-områder som er orangutangens foretrukne habitat. Vi håper at håndhevelsen av lover «følger med» og den på sikt også kommer til å dekke skog, som ikke opprinnelig er urskog, men som likevel er viktig å bevare», sier Hanne Gürtler.

STADIG VEKST MED MINDRE AVSKOGNING 

Noe tyder på at Indonesia er på vei til å finne en bedre balanse mellom gull og grønne skoger. Ifølge en miljørådgiver fra landets regjering, har Indonesia endret strategi, så det ikke lenger handler om å øke produksjonen ved å kutte mer og mer skog, men å utnytte allerede avskogede områder bedre.

Før forbudet ble innført prøvde særlig palmeoljeindustriens lobbyister å argumentere med at stopp for ødeleggelsen av skogen ville gå utover ladets økonomiske vekst. Men det har ikke skjedd. Siden 2000 har den årlige økonomiske veksten i landet ligget og svinget mellom cirka fire og seks prosent, og det ser ut som at forbudet mot avskoging har endret noe på dette, ifølge nyeste tall fra Asian Development Bank.