18. april 2023

Nye regler vil gi deg rett til å reparere

Du blir snytt når store selskaper bevisst gjør det umulig eller veldig dyrt å få reparert mobiltelefonen eller vaskemaskinen din, og dermed presser deg til å kjøpe splitter nye produkter når de gamle går i stykker. Men nye regler er på vei i både EU og USA, som vil tvinge selskapene til å la deg bruke skrutrekker og loddebolt.

Grafikk: Lauge Eilsøe-Madsen

Grafikk: Lauge Eilsøe-Madsen

Hvis du har sølt kaffe på PC-en eller mistet mobiltelefonen i bakken kan det bli veldig dyrt og vanskelig å få reparert det fuktige tastaturet og den knuste skjermen. Produsentene vil nemlig heller at du kjøper et helt nytt produkt, så de gjør alt de kan for å gjøre det dyrt og strevsomt å skifte ut de ødelagte delene.

Men det er mange som etter hvert har fått nok av denne forretningsmodellen. Gradvis har det vokst frem en hel internasjonal bevegelse, som kaller seg Right to Repair eller “Rett til å Reparere”. Den forener alt fra belgiske miljøaktivister, franske forbruker-rettighetsorganisasjoner og tyske teknologi-nerder som har til felles at de er veldig trøtte av at de største produsentene bevisst gjør elektronikk og mekanikk vanskeligere å reparere for vanlige mennesker.

Nerdene er langt ifra de eneste som har fått nok

I en undersøkelse fra statistikkbyrået Eurobarometer, svarte 77 prosent av de spurte europeerne at de heller ville reparere tingene sine enn å kaste dem og kjøpe nytt, men at det ofte ikke lar seg gjøre. 

Problemet handler ikke bare om å spare penger, men også om å bruke jordens ressurser på en mer fornuftig måte. Ny forskning viser at verdens CO2-utslipp fra elektronisk avfall bare stiger og stiger. I EU er elektronisk avfall den typen avfall som vokser raskest.

Alene i 2017 ble det samlet inn mer enn 3,5 millioner tonn elektronisk avfall i EU-landene, og selv om noe av avfallet blir gjenbrukt på en eller annen måte, er det likevel kun 40 prosent av materialene som blir resirkulert. Men hvis flere ting blir reparert, blir både avfallsmengdene og bruken av jordens ressurser mindre. 

Presset nedenfra bidrar gradvis til å skape forandring ovenfra

Både i EU og USA er nye regler nå på vei som skal gjøre det lettere for forbrukerne å reparere tingene sine, uten at produsentene legger kunstige hindringer i veien. Den amerikanske staten New York har allerede vedtatt loven “Fair Repair Act” og staten Washington har også en lov om rettigheter til reparasjon på vei.

I EU la Europakommisjonen frem et etterlengtet lovforslag 22. mars i år. Det skal blant annet gi produsentene av en rekke elektriske apparater plikt til å tilby reparasjon for de produktene de selger, hvis det samlet sett blir billigere å reparere enn å kaste og kjøpe nytt. Hensikten er både å hjelpe forbrukerne med å spare penger og bli mer bærekraftige, men også å skape vekstgrunnlag for en ny industri av små og uavhengige reparasjonsverksteder.

EU-forslaget har blitt ønsket velkommen, men har også mottatt kritikk av reparasjonsbevegelsen som mener at Europakommisjonen ikke går langt nok. Blant annet er kritikken at forslaget kun gjelder en utvalgt liste over produkter, slik som vaskemaskiner, støvsugere og mobiltelefoner. Og selv om forbrukeren skal få muligheten til en reparasjon, kan produsenten kanskje bare skru opp prisen på reparasjon så høyt at det ikke lønner seg for kunden, lyder kritikken. 

I stedet ønsker bevegelsen at alle skal kunne kjøpe originale reservedeler til en fornuftig pris, og at reparasjonshåndbøker og andre spesialverktøy blir gjort tilgjengelig for alle – slik at både private og små uavhengige reparasjonsverktøy har en mulighet for å bli med. 

Hvis EU til slutt vedtar lovforslaget vil det få stor effekt, fordi det vil gjelde for alle EUs medlemsland. Men mens vi venter på EU, har enkelte land allerede begynt å innføre sine egne lover som skal redde elektronikk fra å kastes i søpla. 

I Østerrike betaler staten for eksempel nå halvparten av regningen når man får reparert sin gamle høyttaler eller annen elektronikk. I Frankrike innførte de i 2021 en merkeordning som gjør at forbrukeren kan se hvor enkelt et produkt kan repareres før de kjøper det. 

Selv om det fremdeles er en lang vei å gå, er det likevel tegn på at forbrukerne er i ferd med å gjenerobre retten til å reparere.