8. desember 2020

Slutt på sur nedbør: verdens luft er mer svovelfri

Nå kan vi puste litt lettere. Mengden av et giftig stoff i jordens atmosfære er redusert.

Foto: cjgrider2923 / Pixabay

Foto: cjgrider2923 / Pixabay

Det er i dag et så stort fokus på klimaendringer og CO2 at man lett kan glemme at det også finnes andre former for luftforurensning. De færreste tenker over at de hver dag dag puster inn luft som har litt svoveldioksid iblandet. 

Normalt kan det hverken sees, luktes eller smakes i luften vi puster inn. Men stoffet er giftig hvis man får for mye av det og det kan øke risikoen for en rekke alvorlige sykdommer. Blant annet hjertesykdommer, astma og lungekreft. 

Heldigvis er luften blitt mye renere de fleste plassene i verden når det kommer til svoveldioksid. Bare i fjor alene falt de menneskeskapte utslippene av svovel med seks prosent. 

Det viser en ny rapport fra Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) og den indiske avdelingen av Greenpeace. Rapporten kikker nærmere på målinger av jordens atmosfære fra den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA.

Rapporten viser også at utslippene falt i hvert av de tre landene som står for hoveddelen av utslippene: India, Russland og Kina.

Skyldes spesielt mindre kullforbruk

I India falt utslippene for første gang på fire år fordi landet nå har begynt å redusere kullforbruket. Dette har stor betydning, fordi forbrenning av fossile brennstoffer som kull og olje er den største enkeltkilden til svoveldioksid i atmosfæren.

I Kina falt utslippene kun med fem prosent i fjor, men den begrensede nedgangen kommer etter flere år med meget store nedskjæringer i svovelforurensingen. Siden kinesiske utslipp toppet i 2011, har de falt med 87 prosent.

Dette skyldes strengere utslippsstandarder og at flere kinesiske kullkraftverk har fått installert filtre som kan rense svovelet ut av røyken, skriver CREA.

Generelt har utslippene av svovel falt mye siden 1980. Den gang var innholdet av svovel i luften så høyt i Europa at det begynte å medføre sur nedbør som ødela skoger og innsjøer, til og med skader på bygninger.

Men siden begynnelsen av 1980-tallet begynte utslippene å falle, i takt med at det ble installert røykgassfiltre på mange av pipene.

Ifølge Niels Bohr-Instituttet kan man til og med se forandringen i boreprøver fra den grønlandske innlandsis, der nivået av svovel i isen i dag igjen er tett på nivået fra tiden før vi begynte å brenne kull og olje.