17. januar 2020

Økt tilgang til prevensjon fører til mindre mødredødelighet og gir bedre helse

Verden over opplever stadig vekk flere kvinner tilgang til moderne og ulike former for prevensjon. Dette skaper større valgfrihet og gir en tryggere seksuell helse for hver enkelt. FNs befolkningsfond melder at økt tilgang til prevensjon har ført til mindre mødredødelighet verden over.

 Foto: Reproductive Health Supplies Coalition, Unsplash

Foto: Reproductive Health Supplies Coalition, Unsplash

De siste tjue årene har teknologien for prevensjon eksplodert, noe som har ført til nye prevensjonsmetoder slik som p-plaster, p-ring og p-stav. Siden de forskjellige metodene har dukket opp på markedet har også preferansene endret seg. Sterilisering av både menn og kvinner har gått ned verden over. På noen steder har langvirkende prevensjon slik som spiral og stav fått økt popularitet.

Virkningen av dette ser vi spesielt i land med stort behov for prevensjon. Siden 2012 har bruk av moderne prevensjon økt med 53 millioner alene i 69 høyprioritetsland, i følge Family Planning 2020-initiativet [1]. Initiativet jobber med å gi jenter og kvinner tilgang til prevensjon og familieplanlegging for å sikre at enhver jente og kvinne har muligheten til å kontrollere sin egen fruktbarhet og styrke deres kroppslige autonomi.

Initiativer som Family Planning 2020, er en av mange som også hjelper med å redusere mødredødelighet i verden. Dr. Nasreen Oryakhel, president i Afghan Family Guidance Association, som har jobbet med disse spørsmålene i 30 år forteller at:

«Gjennom familieplanlegging og legge til intervaller mellom barnefødsler, kan vi få et friskt barn og mor».

Dette er en stor fremgang innenfor global helse.

Stigma og tabu rundt prevensjon forsvinner
Redusering av stigma rundt prevensjonsmidler er også en faktor i at så mange flere bruker prevensjonsmidler. Dr. Hind Kamal, en gynekolog ved en FNs befolkningsfond-støttet klinikk i Irak, forteller om en positiv virkning av mindre stigma rundt prevensjon:

«I dag, takket være intens bevisstgjøring, kommer både ektemenn og hustruer til vår klinikk for å få råd om familieplanlegging og prevensjonsmidler»[2]

Det er fremdeles en lang vei igjen å gå. I takt med verdens befolkningsvekst vil enda flere ha behov for trygge muligheter for prevensjon. Det er derfor viktigere enn aldri før at informasjon og prevensjon er tilgjengelig for alle i verden. På samme tid er det fremdeles kvinnene som må ta byrden for familieplanlegging. Metoder som krever direkte samarbeid med mannen, slik som kondomer, mannlig sterilisering og til og med utrekning under samleie – omfatter kun 27% av globale prevensjonsmetoder. Forhåpentligvis vil ny teknologi i fremtiden kunne gi prevensjonsmetoder for menn slik som en pille eller stav de kan ta direkte. Slik vil alle kjønn fordele bruken av og kunne velge gode metoder for prevensjon.

Kilder
[1] http://progress.familyplanning2020.org/introduction
[2] https://www.unfpa.org/news/look-back-2010s-decade-voices-and-choices