29. april 2021

Angola avkriminaliserer homoseksualitet

Det afrikanske landet forkaster gammel strafferett. Dette gir håp for aktivister og organisasjoner som kjemper for LHBT+-rettigheter.

Det var et historisk øyeblikk da Angola innførte en ny straffelov, som nå gjør det lovlig for folk av samme kjønn å ha sex. Illustrasjon: Lauge Eilsøe-Madsen.

Det var et historisk øyeblikk da Angola innførte en ny straffelov, som nå gjør det lovlig for folk av samme kjønn å ha sex. Illustrasjon: Lauge Eilsøe-Madsen.

En ny straffelov i Angola gjør det lovlig for mennesker av samme kjønn å ha sex, samtidig som diskriminasjon på bakgrunn av seksuell orientering blir ulovlig og straffbart.

«Det er et historisk øyeblikk for Angola sin LHTB+-bevegelse», sier Helle Jacobsen, leder for program for kjønn og likestilling hos Amnesty International, som jobber med menneskerettigheter verden over.

LHTB+-rettigheter i Angola

Ifølge Helle Jacobsen er endringen av loven et første og viktig skritt. Men det tar tid å endre holdninger.

«Det er fortsatt diskriminasjon og vold mot LHTB+-personer i Angola, både fra myndigheter, familier og i samfunnet generelt. Dette går for eksempel utover deres tilgang til arbeid. Imidlertid understreker heldigvis den nye straffeloven at prinsippet om ikke-diskriminering gjelder på arbeidsplasser».

Seksuelle handlinger mellom folk av samme kjønn er ulovlig i 70 av FNs 193 medlemsland, og i de fleste land straffes dem med fengsel: Avhengig av lovene i landet kan det være opptil åtte års straff, eller mellom ti år og livstid. I seks av landene er straffen dødsstraff.

«Globalt er det både fremskritt og tilbakeskritt i kampen for LHBT+-personers rettigheter. Loven i Angola er en stor seier som har kommet etter mange års arbeid fra LHTB+-bevegelsen i Angola. Dette skaper håp for aktivister og organisasjoner over hele verden, som kjemper samme kamp», sier Helle Jacobsen.