10. februar 2023

Annenhver buss i verden kjører på strøm

Elbusser er voldsomt på vei frem, viser nye tal for bilsalget i 2022. Det er en god nyhet for klima og luftkvaliteten. Men det blir også en utfordring å gjenbruke de mange millionene store batteriene på en bærekraftig måte.

Foto: CC BY-ND 2.0 hans-johnson / flickr

Foto: CC BY-ND 2.0 hans-johnson / flickr

Når vi tenker på elkjøretøy er det ofte bilene som er i fokus. Men elektriske busser er også på vei frem, og de begynner nå å ta innpå bilene. Det viser tall fra analysevirksomheten BloombergNEF. 

I utgangen av 2022 var 49 prosent av alle nye solgte busser i velden elbusser. Det er langt mer enn de 13 prosentene av det samlede bilsalget, hvor kjøperne har valgt enten en elbil eller hybridbil. 

Allikevel er det fortsatt bilene som det er flest av når man ser på det samlede antallet. Det har etterhvert rullet hele 27 millioner elbiler og hybridbiler ut på veiene i verden. Til sammenligning er det fortsatt bare 814 000 elbusser. 

De fleste av de elektriske bussene finnes i Kina, hvor de fleste bussene i dag er elektriske, ifølge Volin Mckerracher, som leder transportanalyse hos BloombergNEF. 

Elbiler begynner å få en klimaeffekt

Det er grunnleggende en god nyhet av elbiler og elbusser er på vei frem. De er langt bedre for klimaet og også luftkvaliteten, særlig inne i byene. 

Det er nå så mange elkjøretøy at det nå har begynt å kunne sees på det samlede oljeforbruket. Hver dag i 2022 sparte elkjøretøy i alt 1,7 millioner fat olje, men det skal sees i forhold til at verden i dag bruker omkring 100 millioner fat, viser tall fra det Internasjonale energibyrået

Samtidig er elkjøretøy blitt langt mer enn bare biler og busser. I Danmark er elsykler etterhvert blitt populære. Men andre steder i verden har de mer smak for eldrevne scootere og sparkesykler. De sto for hele 39 prosent av solgte elkjøretøy i verden det siste året, og det er nå over ti ganger flere eldrevne tohjulede kjøretøyer i verden enn el- og hybridbiler. 

Det er særlig i India og Sør-Asia at scootere er den mest alminnelige måten å komme seg rundt på. Den nye og store bruken av elektriske scootere har også medført at man nå er godt i gang med investeringer i batteribyttestasjoner, fordi det er mye lettere å bytte batteri på en scooter enn en bil. 

Men det er også ting ved elektriske kjøretøy som er mindre positive. Blant annet bruker de store mengder litium og andre stoffer. De ingrediensene utvinnes ofte i land hvor produksjonen gir problemer. Blant annet i Bolivia, hvor utvinningen av litium medfører lokal vannmangel og i DR Kongo hvor barn utfører livsfarlig arbeid i koboltminene. Men det skal sees i forhold til at fossilbilene også krever masse minedrift, og oljeboring som har store konsekvenser for miljøet. 

Et fjell av brukte batterier gir gjenbruksutfordring 

En utfordring som vokser seg større rundt omkring er hvordan man skal gjenbruke de mange millioner batteriene. Inntil nå har det ikke vært et stort  problem ettersom elbilene først nå holder på å slå igjennom i stor skala, og de fleste nye elbilene kommer til å kjøre rundt på verdens veier i mange år før de skal kastes. 

Men etterhvert vil avfallsmengden fra de oppbrukte batteriene vokse massivt. Man regner med at det i 2040 vil være et fjell av brukte batterier som veier over åtte millioner tonn. Det tilsvarer 1,3 ganger vekten av Kheopspyramiden i Egypt, skriver National Geographic. 

Noen litium-ion batteri blir allerede gjenbrukt, men det skjer ofte på en ganske primitiv måte, hvor batteriet blir delt opp og restene smeltes i en ovs. På den måten kan man gjenvinne noe av de mest kostbare metallene, som kobber, nikkel og særlig kobolt. Men litium forbrenner og forsvinner gjennom pipa. Samtidig er prosessen veldig forurensende. 

Men det kan godt la seg gjøre rent teknisk å gjenvinne litium også, men det krever en dyr ekstra prosess som inntil nå ikke har vært gunstig, blant annet fordi mengden batterier har vært relativt liten. 

I takt med at antall elbiler øker og den samlede mengden batterier blir større, er interessen for å utvikle nye og bedre metoder til gjenbruk av batteriene også stigende. Alene i USA er det fem større startup-virksomheter på vei, som ønsker vil gjenbruke materialer fra brukte batterier. De nye virksomhetene er blant annet finansiert via 335 millioner dollar i offentlig støtte, som den amerikanske regjeringen har øremerket til gjenbruk av batterier.