31. mars 2020

Mindre dieselos i Amsterdams kanaler

Skipene i de mange kanalene i den nederlandske hovedstaden skal fremover drives av elmotorer for å gi renere luft og beskytte klimaet.


Foto: Michelle_Maria / Pixabay

Foto: Michelle_Maria / Pixabay

I Amsterdam er det over 100 kilometer med kanaler, som historisk har bundet byen sammen, og som i dag er veldig populære blant turister. Omkring 320 turistbåter seiler hver dag i opptil 14 timer for å gi de i alt fire millioner årlige turistene en seiltur på kanalene, i tillegg kommer andre kommersielle skip, samt private båter.

Skipenes mange dieselmotorer har ikke vært bra for luftkvaliteten. Men byen er nå godt i gang med å legge om, så båtene fremover skal drives av elmotorer og batterier i stedet for den osende oljen. Amsterdams nye borgermester har bestemt at dieselbåter helt skal forbys på byens kanaler fra 2025. Allerede nå er tre fjerdedeler av de kommersielle båtene blitt modernisert, slik at de seiler på strøm. Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Det gir også utfordringer. For selv om de kommersielle båtene er langt fremme med å bli utskiftet, står det annerledes til med Amsterdams cirka 12.000 private fartøyer. Det anslås at kun fem prosent av de private båtene er lagt om til størm så langt, og omlegningen vurderes å koste mellom 4.000 og 40.000 euro per båt. Mange av fartøyene forventes derfor å bli solgt videre i de kommende årene.

Til gjengjeld er byen i ferd med å rulle ut et nett av ladestasjoner, så elbåt-eiere kan få ladet batteriene. Det forventes å bli opprettet 100 oppladningsteder innen utgangen av 2021. Samtidig har det blitt sjøsatt lektere med kjempebatterier innebygget i fraktcontainere. Batteriene blir oppladet av lokalt produsert fornybar energi, og skipene kan deretter trekke strøm fra batteriene. Det er til god hjelp i høysesongen i april og mai, fordi de større elvecruiseskipene kan slå av dieselmotorene mens de ligger til kai.  

Mindre dieselos er ikke kun en fordel for luftkvaliteten, men også for klimaet. Siden Nederland i 2016 skrev under på Parisavtalen, har den nederlandske regjeringen blitt presset av klimaaktivister til å skjerpe sine klimaambisjoner. Like før jul ble Nederlands regjering dømt ved høyesteretten i Haag til øyeblikkelig å oppjustere klimamålet, så målet er 25 prosent mindre CO2 i 2020 i stedet for det tidligere reduksjonsmålet på 17 prosent.

Kanalbåtene er ikke det eneste grønne initiativet Nederland har lansert de seneste årene. Alle landets tog kjører nå på 100 prosent strøm fra vindmøller, og landet er også i gang med å sjøsette verdens første flytende solcellekraftverk, som skal ligge 15 kilometer utenfor kysten.