22. mars 2020

Containere bidrar til økt levestandard i Tanzania

Med den solcelledrevne Off Grid Box har folk rundt Victoriasjøen fått tilgang på både renset, trygt vann og elektrisitet – alt i en fraktcontainer.

Den italienske oppfinnelsen Off Grid Box gir rent drikkevann og strøm til mennesker i Viktoriasjø-området i Tanzania. Illustrasjonsfoto. Foto: CC BY 2.0 Richard Mortel / Flickr

Den italienske oppfinnelsen Off Grid Box gir rent drikkevann og strøm til mennesker i Viktoriasjø-området i Tanzania. Illustrasjonsfoto. Foto: CC BY 2.0 Richard Mortel / Flickr

70% av Tanzanias 57 millioner innbyggere har ikke tilgang på rent vann og 16% av menneskene i det rurale Tanzania har måttet gå omtrent fem kilometer hver dag for å få vann. Mange har også levd uten noen form for strøm. Installasjonen av den såkalte Off Grid Box, en omgjort fraktcontainer, kommer derfor mange til gode [1]. Boksene er utviklet av en italiensk startup fra 2014 som ønsker å gi rimelig, rent vann og fornybar energi til rurale områder. De er i dag lokalisert i Italia, USA og Rwanda, med hovedkvarter i Boston, Massachusetts. Der jobber de kontinuerlig med å utvikle løsninger med positive innvirkninger på folk og miljø[2].  

I Tanzania har 12 slike bokser blitt installert i tre distrikter, Busega, Bunda og Ikungi. Drøye 24 000 kan nå benytte seg av disse boksene og få sine vann- og strømbehov dekket. De fleste systemene inkluderer solcelledrevne pumper for dype brønner for å gi distriktene mulighet til å oppbevare vannet over lengre tid. Slike brønner gir en lokal kilde til vann, ikke bare filtrering av vann. De ulike landsbyene som tidligere ikke hadde noen sikker vannkilde, har nå fått en lokal vannpost, tilgang på rimelig elektrisitet, tilgang på renset vann, og en bærekraftig og langsiktig forretningsmodell [3]. Boksene blir også tatt i bruk av helsesentre og skoler [4].

Bedret levestandard 

Rundt om i verden dør to millioner årlig av vannbårne diaresykdommer, hvorav flesteparten av dem er barn under fem år. Trygt og rent vann vil forbedre helsen og levestandarden i distriktene. Boksene gir også flere finansielle fordeler. Før slike containere ble installert, brukte husholdninger opptil $1.30 om dagen på flaskevann, mens de nå bruker omtrent 43 øre i uka. De husholdningene som brukte 86 øre i uka på parafin til belysning betaler nå 17 øre, som inkluderer lading av mobiler.

Kvinner drar også god nytte av dette. Som ansvarlige for husholdningens drivstoff, vanntilførsel og matlaging, trenger de ikke lenger bruke like mye tid på å reise for og skaffe disse tingene. Dette kan føre til økt økonomisk aktivitet, slik som oppstart av hårsalonger, salg av elektronikk, hønseoppdrett, lokale kinoer og dyrking av avlinger [5].

Klimatilpasning 

Både flom, tørke og vannmangel er allerede reelle utfordringer i store deler av verden. Det gjør det ekstra viktig å få ned klimagassutslippene, så disse ekstremene ikke blir enda verre enn de allerede er”, sier Hege Hisdal, leder av Norsk hydrologiråd og NVEs arbeid i Norsk klimaservicesenter. Dette ser man allerede i Lake Viktoria-regionen i Tanzania, som preges av mye tørke og lite strømninger i elven.

Off Grid Boxene er utslippsfrie ved at de høster regn og sol og ikke slipper ut noe karbondioksid i atmosfæren, i tillegg kan de gjøre folk mindre sårbare i en tørkeperiode ved å tilby en alternativ kilde til vann. De negative effektene av klimaendringer rammer  rurale og marginaliserte samfunn ved Victoriasjøen uforholdsmessig hardt, men disse boksene kan altså gjøre folk mer motstandsdyktige mot klimaendringene [6] .    

Boksenes potensiale er stort i og med at kun 30-40% av den produserte elektrisiteten blir brukt. Det er planlagt å innføre en forretningsmodell i Tanzania drevet av kvinnelige entreprenører hvor brukere betaler 9 øre for å lade batterier, få wifi og renset vann. Det er i tillegg potensiale for andre forretningsmodeller i samfunnet, for eksempel salg av det rene vannet i lokale butikker. Ifølge UNDP har også helsedepartementet i Tanzania gitt indikasjoner på at de er interessert i å distribuere Off Grid Boxer til helsesentre i hele landet, for å kunne gi en pålitelig kilde til elektrisitet og rent vann til sentrene.

Mens klimaendringene er et stort og komplekst problem som må løses globalt, kan installasjonen av off grid-boksene bidra lokalt som et lite skritt på veien, og samtidig gi lokalbefolkningen en mer forutsigbar kilde til vann og elektrisitet.