Den stigende globale etterspørselen av strøm, ble i første halvdel av 2022 dekket av fornybar energi. Foto: Thomas Richter, Unsplash

Sol og vind dekker verdens stigende sult etter strøm

Verdens etterspørsel av strøm stiger år for år. Men i første halvdel av 2022 ble den stigende etterspørselen dekket av grønn produsert strøm, som sparte verden for 230 millioner tonn CO2.

Del

Det globale behovet for strøm har vokst med fire prosent siden 2021, men i første halvdel av 2022 har man klart å dekke stigningen i strømforbruket med grønn strøm. 

 Det første skrittet for å endre den dyre og forurensende bruken av fossile brennstoffer, er å bygge nok bærekraftig energi til å imøtekomme verdens voksende behov for strøm, sier Malgorzata Motyka, senior analytiker hos den grønne tenketanken Ember. 

Og den jobben er i full gang, for verden har ikke sluppet ut de 230 millioner tonn CO2 i første halvdel av 2022, som stigningen i etterspørslene svarer til. Med andre ord har verden spart fem ganger Danmarks årlige utslipp, fordi det har kommet flere solceller og vindmøller. Det kommer frem i en rapport fra Ember, som analyserer data fra 75 land, som utgjør 90 prosent av det globale strømforbruket. 

I alt genererte fornybar energi 28 prosent av den globale elektrisiteten i første halvår av 2022. 

Krig og klima 

Men på tross av det gode resultatet fra første halvdel av året, steg forbruket av fossile brennstoffer innenfor strømsektoren i juli og august med 1,7 prosent. 

Det skyldes blant annet tørke som satt Kinas vannkraftverk i stå og Russlands krig mot Ukraina som gjør at flere land holder kullkraftverkene deres kjørende, for å unngå å bruke russisk gass. Derfor anslår rapporten, at forbruket av kull likevel kan nå et rekordhøyt nivå i år, innenfor produksjon av strøm. 

Men utbyggingen av grønne løsninger med vindmøller og solceller går raskt frem og går raskere enn forventet. 

 Vi har en løsning: vind og sol er naturlig og billig, og de kutter både prisen og CO2 utslippene raskt, sier Malgorzata Motyka.