27. juli 2019

Ussas vindmøller står til sjøs

Havvindmøller slår nå endelig igjennom i USA. Det er gode nyheter for klimaet, for mulighetene for å produsere grønn strøm i amerikansk farvann er enorme.

Illustrasjonsfoto: Foto: CC BY-NC-ND 2.0 Dennis Schroeder / NREL / Flickr

Illustrasjonsfoto: Foto: CC BY-NC-ND 2.0 Dennis Schroeder / NREL / Flickr

Selv om USA nå har mange tusen vindmøller på land, er det i hele USA fortsatt kun fem havvindmøller.

Men nå er det flere havvindmøller på vei til USAs østkyst. Staten Massachusetts var den første som satte mål om havvindmøller, og har nylig skrevet under på en kontrakt om å få satt opp 84 vindmøller, som skal starte å gå i 2022.

Tilsammen kan de 84 vindmøllene produsere den samme strømmen som et stort kullkraftverk, og dette er kun begynnelsen. Statene New York, Maryland, Virginia, Rhode Island, North Carolina, Delaware og Hawaii har også søkt om statlig tillatelse til å sette opp 15 store havvindmølleparker.

«Havvindmøllenes tid har kommet», sier Erich Stephens, utviklingssjef for vindprosjektet utenfor Massachusetts, til nettmagasinet Wired. Han begrunner spesielt utviklingen med fallende priser.

«Ikke bare har vindkraft blitt mindre dyrt, man kan nå også plassere vindmøllene på dypere vann enn tidligere», utdyper han.

Tidligere er en havvindmøllepark i USA blitt annullert, ikke kun på grunn av prisen, men også politisk motstand. Noen av kritikerne var medlem av Kennedy-familien, som ville se vindmøllene fra vinduene sine. Den gang var den problematiske plasseringen avhengig av at vindmøllene skulle kobles på eksisterende strømledninger tett på land. Men ny teknologi har gjort at vindmøllene i dag kan plasseres lenger til havs, hvor de ikke er i veien for utsikten på samme måte.

I teorien kunne vinden ved kystene til USA produsere 7200 terawatt-timer elektrisitet i året, viser tall fra energidepartementet i landet. Det er nesten dobbelt så mye elektrisitet som USA bruker. Da vindmøllene produserer mer eller mindre strøm avhengig av vinden, vil det faktiske utbyttet likevel bli mindre.

Likevel kan det stadig bli en hel del. Selv hvis man kun samler inn én prosent av potensialet vil det allikevel være nok til å forsyne over syv millioner husstander. En moderne havvindmølle produserer i dag tre ganger mer elektrisitet enn for fem år siden, og det er vindmøller på vei, som er så store, at hver enkelt vindmølle kan gi strøm nok til 16 000 husstander.

Samtidig med at havvindmøllene nå er konkurransedyktige på prisen, er klimaet på kort tid kommet mer på den politiske dagsordenen enn noensinne. Det forventes at det i 2050 vil være 600 000 jobber i den amerikanske vindindustrien.