1. april 2019

Afrikansk naturfredning virker

Ny studie viser at når østafrikanske land freder områder, beskytter det naturen mot å bli omgjort til landbruksjord.

Foto: CC BY-NC-ND 2.0 Diana Robinson / Flickr

Foto: CC BY-NC-ND 2.0 Diana Robinson / Flickr

Det er lett for et land å erklære at de vil frede naturparker. Men hvis man ikke aktivt beskytter områdene, kan savannen eller skogen likevel ende opp som kornåker. Derfor er det viktig å følge opp slik at den naturen man har fredet får være i fred.

I Øst-Afrika ser man at fredede naturområder har været en suksess. Det fastslås at kun omkring syv prosent av de fredede naturområdene i østafrikanske land er blitt omgjort til landbruksjord. Dette viser en ny studie som er offentliggjort i det vitenskapelige tidsskriftet Global Ecology and Conservation. I studiet har en rekke forskere fra University of California og Duke University kikket nærmere på satellittbilder av beskyttede naturområder i landene nær Victoriasjøen: Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania og Uganda. Her lever blant annet løver og elefanter, gorillaer og mange andre av de mest kjente afrikanske dyrene.

Studiet slår dog også fast at mange beskyttede områder i Øst-Afrika er under stigende press på grunn av høy befolkningsvekst og en ofte lite bærekraftig økonomisk utvikling. Men studiet har spesielt fokusert på om de fredede områdene ble omgjort til landbruksjord, og ikke på andre problemer som blant annet krypskytteri, hvilket går hardt ut over spesielt elefanter og nesehorn.

I dag er 1776 forskjellige områder under en eller annen form for fredning eller beskyttelse i Øst-Afrika. Herav er 186 områder ’strengt’ beskyttede. Og stadig utnevnes det nye områder. Eksempelvis har Tanzania i løpet av de siste 20 årene utvidet fem nasjonalparker, samt utnevnt tre nye nasjonalparker, og to tidligere jaktområder for storvilt har blitt gitt nasjonalparkstatus.