23. januar 2018

Verden blir smartere på nettet

Digital-og online utdannelse har beveget seg fra å være en nisje til global suksess med gratis kvalitetsprodukter. Potensialet er enormt- ikke minst for utviklingsland.

Foto: Anilsharma26 / Pixabay

Foto: Anilsharma26 / Pixabay

I den norske skoledebatten ser vi et økt fokus rundt utfordringen ved barn og unges bruk av smarttelefoner og nettbrett under undervisningen. Selv om nettbrett ofte blir brukt konstruktivt i undervisningen innebærer de små skjermene også distraksjoner, og kan føre til konsentrasjonsproblemer. Likevel overgår potensialet som ligger i digital utdannelse tilgengelig gjennom økt tilgang til internett, billigere smarttelefoner og nettbrett verden over, disse utfordringene. Dette er spesielt tilfellet i flere utviklingsland.
Fra Harvard til Duolingo

For omtrent 10-15 år siden var digital-og online læring en nisje med begrenset omfang og suksess. Siden den gang har utviklingen av software gjort digitale læringsverktøy både interaktive og underholdende. Online utdannelse går inn i en ny fase og i dag tilbyr et av verdens mest prestisjefylte universiteter, Harvard University, et bredt spekter av online-kurs hvor flere av dem er gratis. Ifølge universitetet selv, ønsker de å gjøre kunnskap og læring tilgjengelig for alle, også for de som ikke har mulighet til å få en utdannelse fra Harvard. Slik ønsker de å bidra til økt demokratisering av tilgang til kunnskap.

Mange språkinteresserte kjenner også Duolingo, som siden lanseringen i 2012, har blitt kjent for å kombinere læring med lek. Med omkring 150 millioner registrerte brukere verden over, tilbyr Duolingo 23 forskjellige språkkurs, hvor flere er under utvikling.

«Til hvem som helst, når som helst»

En av pionerne innenfor moderne online-utdannelse, er Salman Khan, utdannet ved Harvard University. For ti år siden hjalp han en av sine yngre kusiner med skoleoppgaver, og ettersom flere og flere av hans kusiner og fettere spurte ham om hjelp, begynte Khan å lage korte videoer, for undervisning. Det ble starten på den internasjonale non-profit utdannelsesorganisasjonen, Khan Academy, hvor de blant annet med støtte fra Gates Foundation tilbyr “gratis undervisning i verdensklasse til hvem som helst, hvor som helst”. I dag tilbyr Khan Academy online-undervisning fra førskole nivå og oppover – i alt fra matematikk til kunsthistorie.

Grunnleggende ferdigheter er ikke nok

Verken Khan Academy eller Harvards online-kurs er utviklet spesielt for utviklingsland, men deres raske utbredelse viser et stort potensiale. Den globale analfabetismen har allerede falt markant de siste tiårene, hvor utviklingen har vært spesielt sterk i Afrika og Sør-Asia. På det Afrikanske kontinentet kan under 50 prosent av generasjonen over 65 år lese. For unge mellom 15 og 24 år er leseferdighetene bedre. Spesielt i det nordlige og sørlige Afrika, kan mellom 70-100 prosent av den yngre generasjonen lese og skrive.

Nivået på leseferdigheter globalt ligger høyt, på tross av store lokale forskjeller. Likevel ser man en økt etterspørsel for mer spesifikke og etterspurte ferdigheter. I følge FN får 9 av 10 barn gå på grunnskole. Det er en viktig utvikling, men i mange av verdens fattigste land er utfordringen nå å kunne tilby utdanning av tilstrekkelig høy kvalitet.

En Software-revolusjon

Ifølge Jeffrey Sachs, professor og ekspert i bærekraftig utvikling ved Colombia University, er lik adgang til høyere kvalitetsutdanning det viktigste av de 17 bærekraftsmålene, som FN vedtok i 2015. Han er ikke alene om denne vurderingen. Bærekraftsmål 4, er også det mest populære blant de nesten ti millioner menneskene, som stemte i FNs online avstemning “MyWorld”. Gjennom avstemningen var folk invitert til å velge hvilket mål for verden som var viktigst for dem og deres familie.

Ut fra Gates Foundation sin vurdering har utviklingen av ny software potensiale til å revolusjonere læring og utdannelse i de aller fattigste landene i verden. I følge den globale organisasjonen for mobiloperatører, GSMA, tredoblet antallet av internett-brukere på mobil seg i Afrika fra 2010 til 2015, hvor 300 millioner var online på mobilen sin. Forventningene er at antall smarttelefoner vil nå 720 millioner innen 2020. Selv om det kreves tilstrekkelig arbeid før ethvert afrikansk barn har tilgang til onlinekurs fra Harvard via sin smarttelefon, har i dag flere mennesker enn noensinne muligheten til å øke sin kunnskap gjennom gratis, online-utdannelse av høy kvalitet.