13. februar 2018

Bedre gummiproduksjon skal beskytte tigrene

Verdens tigere er stadig under hardt press, men på vei tilbake flere steder. Et nytt prosjekt skal forhindre at tigernes skog i Myanmar blir omgjort til gummiplantasjer.

Foto: Josch13 / Pixabay

Foto: Josch13 / Pixabay

Flere land i verden har lykkes i å stoppe utryddelsen av den lokale tigerbestanden. Dette har de blant annet oppnådd ved å slå hardt ned på krypskyting. Noen steder har det i tillegg blitt observert en positiv stigning i antallet tigere de siste årene. Som et resultat lever det nå rundt 4 000 tigere i det fri.

Men på tross av at færre tigere blir drept, er tigerne stadig truet. Dette er blant annet fordi deres hjemområder blir ødelagt. De stripete kattedyrene har behov for store områder å bevege seg på, og når skogen felles flere steder og blir omgjort til plantasjer, får tigerne mindre og mindre plass å boltre seg på.

Plantasjene presser tigerne

De omtrent 250 ville tigerne som lever i de store skogene i grenselandet mellom Myanmar og Thailand er i fare for å bli utryddet på grunn av stigende produksjon av gummi.

– Tap av leveområder er en like stor trussel mot tigerbestanden som krypskyting i en stor del av tigerens utbredelsesområde. Derfor jobber WWF aktivt med å bevare de naturlige skogene der disse majestetiske dyrene hører hjemme. Bevaring og restaurering av naturhabitater, samt etablering av korridorer, er en viktig del av arbeidet til WWFs Tigers Alive Initiative, forteller rovdyrekspert Zanete Andersone-Lilley i WWF Verdens naturfond i Norge.

– Menneskeskapte monokulturer, slik som gummi- og palmeoljeplantasjer, er ikke gode leveområder for tigere. Slike plantasjer øker dessuten risikoen for konflikt mellom mennesker og dyr. WWF jobber derfor for at slik produksjon må følge strenge retningslinjer for miljø og bærekraft, fortsetter Andersone-Lilley.

Kvaliteten på gummi i Myanmar er ikke særlig god og plantasjene produserer kun halvparten av hva de gjør andre steder med samme arealbruk. Derfor krever det dobbelt så mye landområder for å skape samme inntekt som i andre land.

Bærekraftig gummi

I Myanmar arbeider Verdens naturfond WWF for å gjøre produksjonen både mer bærekraftig og effektiv. På den måten skal bøndene få større inntekt uten å utvide plantasjene. Samtidig skal prosjektet skape arbeidsplasser for flere av landets unge som pleier å dra utenlands for å finne arbeid og et bedre liv.

Mye tyder på at miljøriktig gummi også kan bli en lønnsom forretning siden bærekraftig gummi blir mer etterspurt på verdensmarkedet. En av de aktørene som har vist sin interesse er Michelin, en av verdens aller største dekkprodusenter.