12. desember 2016

Afrikanske land sier nei til skitten olje fra Europa

I mange år har europeiske oljeselskaper solgt sin mest skitne diesel til land i vestlige Afrika, hvor reglene har vært mindre strenge enn i Europa. Men nå er det slutt – fem vestafrikanske land sier stopp.

Bensintank i Bouho, Ghana. Foto: CCBY jbdodane / Flickr

Bensintank i Bouho, Ghana. Foto: CCBY jbdodane / Flickr

Europeiske land har grenser for hvor mye svovel diesel kan inneholde. Derfor har europeiske oljeselskaper eksportert oljen de ikke har kunnet selge i Europa til land blant annet i vestlige Afrika. Her har firmaene kunnet selge olje med opptil 300 ganger mer svovel enn begrensingene i EU.

Nei takk til svovel

Men fem vestafrikanske land – Nigeria, Benin, Togo, Ghana og Elfenbenskysten – har nå gått sammen om å forby den skitne oljen. På den måten skal luftforurensningen fra det svovelholdige brennstoffet begrenses. På verdensbasis dør millioner av mennesker hvert år som følge av luftforurensing. Renere olje og bedre bilteknologi kan redusere forurensningen med 90 prosent.

“Vest-Afrika sender et sterkt budskap om at de ikke lenger aksepterer skittent brennstoff fra Europa, og beslutningen om å sette strengere krav til brennstoff og kjøretøy, viser at de prioriterer folkehelsa høyere» sier Erik Solheim, leder i FNs miljøorganisasjon UNEP.

Samtidig som de fem landene har avtalt å forby den problematiske oljen, er de også blitt enige om å oppgradere sine egne oljeraffinerier, så de selv kan produsere renere diesel fra 2020, og dermed leve opp til sine egne høye standarder. Målet er at innholdet av det helseskadelige svovelet skal reduseres fra 3000 deler pr. million til 50 deler.