14. juni 2022

Slutt på olje og gass i Canadas største delstat

Slutt på olje og gass i Canadas største delstatEn av de største provinsene i verden forbyr all olje- og gassutvinning i en banebrytende beslutning for den globale klimainnsatsen. Felter på omlag 32.000 kvadratkilometer skal stenges ned.

Grafikk: Lauge Eilsøe-Madsen

Grafikk: Lauge Eilsøe-Madsen

En provins som er tre ganger så stor som Frankrike, skal slutte med olje- og gassutvinning. I løpet av de neste tre årene skal alle boringer stenges i Canadas største provins, Quebec. Det ble avgjort av Quebecs nasjonale forsamling i april, og det er dermed første gang i verdenshistorien at en region av den størrelsen forbyr leting etter olje og gass. 

Den historiske beslutningen kommer etter et stort press fra klimaorganisasjoner og aktivister, som i en årrekke gjennom kampanjer og demonstrasjoner har forsøkt å presse politikerne ut i klimavennlige tiltak. 

–  Det er virkelig deres fortjeneste. Det viser, at vi, med et felles mål kan skape store forandringer, sier Caroline Brouillette, national policy manager i Climate Action Network Canada, som er en koalisjon av mer enn 140 canadiske organisasjoner som kjemper for å tvinge frem politiske tiltak til nytte for klimaet. 

Flere stater skal følge etter 

Med den nye loven skal de stenge i alt 62 stedere, hvor det blir boret etter olje og gass i Quebec. De fyller tilsammen 32.000 kvadratkilometer – et område på omtrent samme størrelse som Vestland fylke. I 2019 slapp Quebecs olje og gass-sektor 2,2 millioner tonn CO2 ekvivalenter alene i arbeidet med å utvinne, raffinere og distribuere fossilt brennstoff. Men selv om alle besparelser av CO2 er en god ting, er det fremdeles lang vei å gå, hvis vi skal komme i mål med Paris-avtalen. 

For det er tusenvis av store boringssteder rundt omkring i verden, og selv om flere land har satt seg som mål å stanse olje- og gassleting, er de fleste mål satt i fjern fremtid. Eksempelvis lovte Danmark i 2020 å stoppe med å hente olje og gass i Nordsjøen. Det er veldig godt for klimaet- men proppen kommer først i oljebrønnene i år 2050. I likhet har Frankrike, Spania og Irland også lovet å skille med produksjonen av brennstoffene i henholdsvis 2040, 2042 og 2050. 

Det internasjonale energibyrået IEA og FNs miljøprogram har heller ikke lagt skjul på at det krever en markant raskere nedtrapping av fossile brensler for å komme i mål med Paris-avtalen. 

Men med en stadig stigende global oppvarming og med en samlet verdensomspennende forpliktelse til å gå over til grønn energi innen 2050, så baner Quebec veien for resten av verden, ifølge Caroline Brouillette 

–  Quebec sender et sterkt signal til resten av verden om å følge etter. Vi vet hva vi skal gjøre for å minske CO2-utslippene, så selv om det er økonomiske konsekvenser på kort sikt, så er det flere fordeler og muligheter på lang sikt, understreker hun.